Robbert Onderzoek Restwarmte
Nieuws

Gemeentenieuws: Onderzoek restwarmte als bron om 15.000 huizen in Meerwijk te verwarmen

In Meerwijk werkt de gemeente aan de ontwikkeling van een warmtenet als alternatief voor gas. Om het warmtenet te voeden is warmte nodig. De gemeente onderzoekt...

21 sep 2020 Robbert Berkhout

Lees meer
Mag het ergens over gaan
Nieuws

Zondag's-Zorg en SociaalDomein-interviews; 4, 11, 25 oktober; 1, 8 november

Een serie interviews met deskundigen op verschillende gebieden van zorg. De centrale vraag luidt: wat kunnen wij lokaal doen om de uitgangspunten van de...

20 sep 2020

Lees meer
2015 opvang in de Koepel
Nieuws

Asielzoeker blikt terug

Aimable Nsabimana, afkomstig uit Burundi werd in 2015 als asielzoeker gehuisvest in de Koepel. Hij heeft nog steeds geen verblijfstatus. Ziggy Klazes...

19 sep 2020 Ziggy Klazes

Lees meer
Burgemeester Wienen
Nieuws

Coronamaatregelen; "Betrek zoveel als mogelijk de raad, eer u verder gaat”

In samenwerking met de PvdA en de VVD hebben we, na overleg met de burgemeester, een motie opgesteld om de raad meer te betrekken bij het nemen van lokale en...

17 sep 2020 Peter van den Doel

Lees meer
Bushalte met groen dak
Nieuws

Gemeentenieuws: Bushokjes met een groen dak

Twee bushokjes aan het Verwulft hebben sinds maandag 7 september een dak met plantjes erop. Bewoners van de omliggende huizen kijken nu dus uit op een mini...

15 sep 2020 Pieter Postmus

Lees meer
Projecten Europaweg
Nieuws

Miljoenen naar Schalkwijk voor nieuwe woningen, groen en OV-verbindingen

De minister van BZK heeft bekend gemaakt dat ontwikkelzone Europaweg in Schalkwijk één van de 27 projecten is die is uitgekozen voor de eerste tranche...

14 sep 2020 Jasper Drost

Lees meer
Fractiekamer met 1,5 meter afstadn onderling
Nieuws

Fractiekamer met 1.5 meter-maatregel

De fractiekamer is al enige tijd zodanig ingericht dat de fractie kan vergaderen met voldoende afstand tot elkaar, volgens de RIVM-richtlijnen.

14 sep 2020 Pieter Postmus

Lees meer
IJsbaan ingang
Nieuws

Schaatsen in de zomer moet niet kunnen

Net als veel Haarlemmers en zeker GroenLinksers was ook de fractie van GroenLinks Haarlem zeer geschokt toen wij hoorden dat de ijsbaan midden in de hittegolf...

07 sep 2020 Sacha Schneiders

Lees meer
vijfhoek
Nieuws

De Vijfhoek autoluw en auto-arm

Afgelopen donderdag hebben we in de commissie beheer gesproken over het pakket van maatregelen dat de wethouder voorstelt om de Vijfhoek te verlossen van het te...

07 sep 2020 Sacha Schneiders

Lees meer
Uitkomsten online onderzoek
Nieuws

Onderzoek naar stand van lokale democratie Haarlem

De gemeente Haarlem heeft een enquête (Quick Scan Lokale Democratie) uitgezet onder inwoners, raadsleden, college en ambtenaren. Het doel van deze Quick Scan is...

07 sep 2020 Jasper Drost

Lees meer
Woonkamer
Nieuws

Op weg naar een nieuwe woonvisie

Dit jaar gaat er een nieuwe woonvisie opgesteld worden. De huidige woonvisie uit 2016 loopt namelijk eind dit jaar af. Een actuele woonvisie is belangrijk. Met...

07 sep 2020 Jasper Drost

Lees meer
Vergelijk score fietsstad
Nieuws

Aandacht voor de fiets !!

GroenLinks Haarlem heeft op het gebied van mobiliteit de fiets op de tweede plaats staan, na de voetganger, die wij tegenwoordig stoepganger noemen, om ook...

07 sep 2020 Sacha Schneiders

Lees meer