Nieuws

Nevin Özütok (Tweede Kamer), Tirza de Fockert (Raadslid Amsterdam) en Roséanne Timmer-Aukes

Vrouwen in de politiek – column Roséanne Timmer-Aukes

Op 21 juni was ik uitgenodigd voor de expertmeeting “Stereotypering Vrouwen in de Politiek” van de Nederlandse Vrouwen Raad in het kader van de alliantie Werk.en.de.Toekomst. Samen met andere politici en mensen uit het veld hebben we aanbevelingen gemaakt richting politiek en media, maar ook richting vrouwen zelf.

Vrouwen in de politiek is helaas, 102 jaar na het passief-  (1917) en 100 jaar na het actief stemrecht (1919), nog steeds een issue. Meer en deel van de politici zijn man, en dan ook nog eens witte, ‘oude’, cis-mannen. Als we alles op zijn beloop laten hebben we over meer dan 100 jaar pas gendergelijkheid. We moeten dus actie ondernemen anders verandert er niets.

Wat is er aan de hand?
Als het gaat om leiderschap, kennis of kunde geven we vrouwen het nadeel van de twijfel. Ons beeld van een leider is nog steeds een wat oudere man in pak.

Lees verder
Jasper Drost Kadernotabetoog

Betoog Kadernotabespreking Raad 1 juli

Uitgesproken GroenLinks door fractievoorzitter Jasper Drost

Voorzitter, laat ik allereerst beginnen met iedereen een fijne kadernotabehandeling te wensen.  

Voor ons ligt de kadernota 2019. Er gebeurt veel. Het zijn wereldwijd enerverende tijden die vragen om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Aanpassing aan een veranderend klimaat bijvoorbeeld, maar ook aan een veranderend politiek spectrum en een veranderende rol van burgers en bestuur.

Het coalitieakkoord is geschreven in het licht van deze veranderingen, de beschreven ambities zijn de uitwerking. De kant die het op moet als wij ook in de toekomst de aantrekkelijke en leefbare stad willen zijn die wij zijn en waar nodig verbeteren. Een dynamische stad kán meebewegen en Haarlem is een dynamische stad waarin verandering geen bedreiging is maar een kans.   

Deze coalitie wil van Haarlem een nog duurzamere, ongedeelde en vooral plezierige stad maken. Een groene stad die meters maakt als het om verduurzaming gaat. Een rode stad waar het gaat om het  sociale hart. En een stad waarin iedereen kan wonen, ongeacht het inkomen. Kortom, een stad die klaar is voor de toekomst van iedereen.

Lees verder
Uitbreiding Autoluwe Binnenstad

Gemeentenieuws: Groter deel binnenstad voor voetgangers en fietsers

Vanaf 1 juli breidt het aantal autoluwe straten in de Haarlemse binnenstad zich verder uit. Dat betekent niet alleen meer ruimte voor fietsers en voetgangers, maar ook voor bewoners in het centrum. Bovendien kan de stad weer een beetje groener kleuren.

Voetgangersgebied

Rondom de Nieuwe Groenmarkt, Kruisstraat en Jansstraat zijn de straten per 1 juli officieel voetgangersgebied en mogen gemotoriseerde voertuigen alleen tussen 6.00 en 11.00 uur de straten in. Op deze manier wil de gemeente fietsers en voetgangers meer ruimte geven. Maar ook de stad een stukje groener, gezonder en klimaatbestendiger maken. Tevens helpt het mee om de hoeveelheid fijnstof in de binnenstad te verminderen. Haarlem hoopt hiermee dat de stad aantrekkelijker wordt voor de mensen die er wonen, ondernemen en winkelen.

Geen parkeerplek in de nieuwe zone

Tot 11 uur kan iedereen het gebied in om te laden en lossen. Daarna mogen alleen bewoners en ondernemers met een speciale toegangspas laden, lossen, halen en brengen. Voor maximaal een uur. Parkeren mag niet meer in de nieuwe zone. Zo komt er rondom de Nieuwe Groenmarkt meer groen en extra fietsenstallingen. Voor bewoners in het autoluwe gebied zijn er parkeerabonnementen met korting voor een aantal parkeergarages te krijgen.

Meer informatie leest u op www.haarlem.nl/autoluw.

Roséanne Timmer-Aukes

Kanttekeningen bij het Actieprogramma Toegankelijk Haarlem

Uitgesproken GroenLinks Haarlem door Roséanne Timmer-Aukes  tijdens de commissievergadering Samenleving op 20 juni.

Bij de commissie samenleving staat het Actieprogramma Toegankelijk Haarlem op de agenda. GroenLinks was positief maar vooral ook kritisch op het actieplan. Hieronder leest u een samenvatting van de bijdrage.

 

Er is lang toegewerkt naar dit stuk en er is duidelijk te lezen dat er veel werk in zit. De gemeente Haarlem is echt bezig met de ratificatie van het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking. Het jaar van de toegankelijkheid, de inzet van de ambassadeurs, niet over hen maar met hen praten. Het actieprogramma en de routekaart beschouwt de gemeente als haar Lokale Inclusie-agenda. Echter na het actieprogramma goed te hebben doorgenomen moet GroenLinks tot de conclusie komen dat het een voorzichtig plan is dat niet helemaal uit de verf komt.

 

Borging binnen de organisatie

De borging van toegankelijkheid in de organisatie is een vereiste. Toegankelijkheid begint bij sociaal / de commissie samenleving maar de uitwerking zit hem voor een groot gedeelte bij ontwikkeling en beheer. Voor het niet verloren laten gaan van wat er allemaal is opgebouwd en om het actieplan echt tot uitvoering te laten komen is de coördinator, die benoemd staat in het actieplan, nodig. GroenLinks heeft navraag gedaan en kwam er achter dat deze coördinator er nog niet is. Daarop heb ik de wethouder bevraagd over deze coördinator. Er komt een zo snel mogelijk een nieuwe vacature van 0.8 fte. Dit zal goed in de gaten worden gehouden.

 

Lees verder

30 juni Workshop Citizenschool en Concert Vrienden van Mutare

Opening tentoonstelling Haarlem Duurzaam en Circulair - foto Dik Bol

Op Zondag 30 juni van 13.00 tot 17.00 uur heeft de stedenband Haarlem-Mutare een feestelijk programma tijdens de tentoonstelling Haarlem Duurzaam en Circulair in het Haarlems Kweekcafé,

13.00 Citizenschool

Van 13.00 tot 14.00 kunt u kennis maken met een nieuw educatief onderwijsprogramma om in de klas te praten over Migratie en alle vooroordelen daarbij. www.citizenschool.eu .

14.30 – 16.00 Concert Vrienden van Mutare

in de Kweektuin speelt Dinanga and Friends. Ze bestaat uit de Congolese zangeres Rebecca Wakuteka (woonachtig in Haarlem). Ze zingt in haar eigen taal en begeleid zichzelf met akoestische gitaar. Ze wordt begeleidt door Eric van Drunen Littel op bas/basdrum/zang. Ukelele speelt de Ierse muzikant Ed O'Sullivan (uit Haarlem) en hij zingt ook mee. De Percussionist is Raymond Robart. Gastmuzikanten zijn Daniel Dagradi (uit Delft) op sax en PM Delefre op elektrische gitaar. Na Dinanga zal Ed O'Sullivan wat eigen liedjes laten horen.

De Filistijnen sluiten het geheel feestelijk af met eigen Nederlandstalige liedjes

Meer informatie: www.haarlem-mutare.nl

Nominaties het Groene Lintje

Elk jaar reikt GroenLinks Haarlem tijdens het Mugfest in oktober het Groene Lintje uit aan een Haarlemmer of Haarlemse organisatie die zich positief inzet voor groen, milieu of duurzaamheid.

Wil je iemand of een organisatie voordragen? Mail: secretaris@groenlinkshaarlem.nl