Nieuws

Begroting 2020

Het Rijk zet begroting gemeente(n) onder druk

4 en 7 november zal de Haarlemse gemeenteraad de begroting voor komende jaren gaan bespreken, 2020-2024. Het Rijk heeft een begrotingsoverschot en toch moet Haarlem flink bezuinigen komende jaren. Fractievoorzitter Jasper Drost legt uit:

'Aan een groot aantal zaken geeft Haarlem geld uit: maatschappelijke participatie, werk en inkomen, zorg, onderhoud van parken en wegen en het verduurzamen van onze stad. Haarlem krijgt haar inkomsten bijvoorbeeld uit woonlasten (OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing), parkeergelden en toerismebelasting. Op het grootste deel van de inkomsten heeft Haarlem echter geen invloed. 324 miljoen (van de ruim 500 miljoen) is een algemene uitkering van het Rijk, bepaald door het Rijk.
Als het Rijk meer geld uitgeeft, krijgen de gemeenten ook meer geld. Andersom geldt ook, als het Rijk minder uitgeeft daalt de uitkering richting gemeente. Dit principe heet het 'trap op, trap af' principe.

Lees verder
Ons Buiten en Eigen Tuin

Woningen op volkstuinvereniging Ons Buiten en Eigen Tuin?

Tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling van 26 september werd de startnotitie 'Het verre oosten/ Ons Buiten' besproken. Op deze locatie moet volgens het college woningen komen. Volkstuintjes die moeten wijken, worden op een andere locatie gecompenseerd.

In Haarlem heerst grote woningnood. Daarom wil deze coalitie woningen bijbouwen. 10.000 tot 2025 om precies te zijn. Hiervoor zijn in de stad 8 ontwikkelzones aangewezen waar woningen mogen komen. Bijvoorbeeld bij het oude Haarlemstadion of ten noorden van winkelcentrum Schalkwijk waar veel kantoren leegstaan. Plekken die goed getransformeerd kunnen worden. De Schipholweg is ook een ontwikkelzone. Een plek waar afgelopen jaren ontzettend veel gebouwd is. Een plek die ook veel besproken is in de raad. Denk aan het hof van Leijh dat nu gebouwd wordt, de 3 opgeleverde blokken tegenover het Reinaldapark en natuurlijk Vijverpark, waar steeds meer mensen een fijn plekje vinden om te wonen. Allemaal binnenstedelijke ontwikkelingen. En, misschien niet elk deel, maar over het algemeen geslaagde ontwikkelingen. En al deze ontwikkelingen zijn onderdeel van de ontwikkelzone Schipholweg. Waar ook het deel met de exotische naam het verre oosten onder valt.
 

Lees verder

Grote zorgen om Haarlem marketing

haarlem-grote-markt-stbavo

Stichting Haarlem marketing is de partij die Haarlem bij de toeristische en zakelijke bezoeker aanprijst om te bezoeken. Voor cultuur. Om te winkelen. Voor congressen. Deze stichting krijgt zo'n 5,5 ton subsidie van de gemeente.

Over het jaar 2018 blijkt er een verlies van 345.000 euro gemaakt te zijn. En dit op een begroting van 1 miljoen. Een overschrijding van ruim 33%. Dit baart GroenLinks grote zorgen. Vooral omdat deze overschrijding pas aan het eind van 2018 aan de raad van toezicht is gemeld bij een bestuurswisseling. Op deze manier is er niet bijgestuurd. Ook tijdens een bijeenkomst tussen Haarlem marketing en verschillende raadsleden medio 2018 zijn deze tekorten niet pro actief door de stichting gemeld.

Tijdens de vergadering van de commissie bestuur van 3 oktober heeft GroenLinks het college verzocht orde op zaken te stellen in samenwerking met de nieuwe directie. Daarbij heeft GroenLinks het college gevraagd, zolang Haarlem marketing onder verscherpt toezicht staat, zijn taken binnen de raad van toezicht tijdelijk neer te leggen en over te dragen in het kader van good governance.

Tijdens de bespreking in de commissie is over de tekorten bij Haarlem Marketing een interpellatiedebat aangevraagd. Deze zal waarschijnlijk 17 oktober tijdens een raadsvergadering gehouden worden.

 

Jasper Drost

Kunstgras infill

Non-infill kunstgrasvelden. Stand van zaken

In februari heeft GroenLinks Haarlem gepleit om verder te kijken dan alleen rubbergranulaat voor kunstgrasvelden. Zie het eerdere stuk. GroenLinks is de initiatiefnemer van het debat in de Pletterij over kunstgrasvelden.

18 september was het debat in de Pletterij over Welke infill moet de gemeente voor de komende jaren kiezen voor haar sportvelden? Er waren diverse sprekers. Wim Glaap van de Vereniging Sport en Gemeenten over de feiten. Menso de Mar, exploitant van sportpark Eendracht over de type velden op het park. En Patrick Balemans van de KNVB over hoe KNVB Haarlem in het verhaal staat.

Het was vooral een feitelijke discussie. Conclusie van Wim Glaap was dat Rubbergranulaat nog steeds het beste is. Er is nauwelijks risico voor de gezondheid en het milieu. De korrels die buiten het veld komen zijn een probleem, maar dat heb je met alle infil, ook kurk en zolang men goede maatregelen neemt om dat te voorkomen is er weinig aan de hand.

Menso de Mar vertelde dat hun Non-Infill veld nog niet bespeelbaar is. De gemeente Amsterdam heeft als beleid geen kunstgrasvelden met rubbergranulaat aan te leggen. Daarop heeft sportpark de Eendracht 1 non-infill veld aangelegd, vooruitlopend op de trend. Dit veld wordt door gebruikers als dramatisch ervaren. Er is te veel of juist te weinig grip. Knieën draaien zich vast en de kans op een blessure is groot. Na de 9 maanden dat het veld er ligt is het nog steeds niet goedgekeurd.

 

    Lees verder

    Vrijdagmiddagborrel 4 oktober

    Vrijmibo 4 oktober 2019

    GroenLinks Haarlem borrelt iedere eerste vrijdag van de maand. Kom gezellig een drankje doen en ga met ons in gesprek. Iedereen is welkom! Niet alleen leden van GroenLinks, ook sympathisanten en collega's van andere politieke partijen.

    Lees verder