Nieuws

Melissa achter Collegetafel Presentatie Initiatiefvoorstel

GroenLinks initiatief Elektrisch laden

Uitgesproken GroenLinks door Melissa Oosterbroek

“Voorzitter,

Dank dat ik hier kort het initiatiefvoorstel mag toelichten. Namens GroenLinks dien ik hier vanavond het voorstel in getiteld “Elektrisch laden”.

Dat klinkt als een hele mond vol maar het gaat om het realiseren van een doelstelling.; Hoe krijgen we Haarlem zo snel mogelijk klimaatneutraal?

We hebben als gemeente een ambitie: Klimaatneutraal in 2030. Dat is al over 10 jaar!

We weten alleen nog niet hoe we dat precies gaan doen en de meeste Haarlemmers weten grotendeels nog helemaal niet dat we dat van plan zijn en dat zij daar wel een rol in spelen.

De collega’s van de commissie Ontwikkeling kunnen het woord waarschijnlijk al niet meer horen want ik heb het namens GroenLinks vaak over CO2 emissies en duurzaam doen.

Begin van dit jaar vroegen wij via de rondvraag of de uitrol van 300 laadpunten in Haarlem wel ging lukken. Door de aanpassing in het beleid lijkt dat te lukken. Hierdoor verbeteren we de kwaliteit van de infrastructuur. En krijgen bewoners die in het bezit zijn van een elektrische auto een oplaadpunt in de buurt.

Lees verder
Houtplein VO

Veiligheid voorop bij het Houtplein

Uitgesproken GroenLinks door Melissa Oosterbroek

Donderdag 12 december was een bespreking over het “Voorlopig Ontwerp Plus van de herinrichting Houtplein, hierin is een duidelijke afweging bij het bestaand groen besproken. GroenLinks heeft haar complimenten uitgesproken voor het stuk. We waren erg blij met de afwegingen. We hebben de wethouder de mogelijkheid van het plaatsen van boombunkers in het herplant-onderzoek meegegeven.

GroenLinks is blij om te horen dat de onderzoeken voor extra fietsparkeerplaatsen in volle gang is. GroenLinks is dus positief over de herontwikkeling en het VO+ van het Houtplein. Het kan altijd beter, Rome is ook niet in een dag gebouwd. Laten we hier mee beginnen. Het plein wordt groener en we krijgen er naar alle waarschijnlijkheid een fietsparkeergarage voor terug. Dus

  • Groenlinks gaat voor een definitief ontwerp waar de auto de bus niet in de weg zit voor een veilige situatie.
  • Groenlinks gaat voor een definitief ontwerp waar de fiets veilig kan fietsen door de Tempeliersstraat.
  • Groenlinks gaat voor het groenplan zoals omschreven bij het VO+ van het Houtplein, met als kers op de taart een boombunker.

We willen een beter OV in Haarlem en daarom zet onze wethouder de heer Berkhout stappen op het gebied van Haarlems OV vervoer. Dat is wat GroenLinks betreft het gesprek over de mobiliteit in de stad.
 

Lees verder
RES

Uitnodiging om mee te denken betreffende de Regionale Energie Strategie

CO2,  weg ermee! Daar is ook onze regering op dit moment mee bezig. Op dit moment zijn er verschillende Regionale Energie Strategie (RES)- Regio’s opgetuigd. Dit proces voor onze regio wordt gefaciliteerd door de provincie Noord Holland en aangestuurd vanuit het Rijk. De bedoeling is dat we door dit proces meer duurzame energie kunnen opwekken waardoor onze energie voorziening CO2 vrij wordt. Meer informatie over onze RES vind je hier https://energieregionhz.nl/.

Vanuit de fractie GroenLinks Haarlem voert Melissa Oosterbroek het woord op dit energie vraagstuk. Dat is niet toevallig omdat zij als lid van de ‘Raad van innovatie’ van de Europese Commissie op de hoogte is van de laatste technologieën op het gebied van een schone energie voorziening.

Melissa heeft een whatsapp groep opgericht waarin groepsleden mee kunnen worden genomen in een grote hoeveelheid informatie. Het doel van de whatsapp groep is om GroenLinks Haarlem te ondersteunen in dit ‘Res-proces’ en mee te denken zodat we straks een strategie hebben waar Haarlem trots op kan zijn. Wil je ook deelnemen in de RES-groep? Dan stuur je een e-mail naar melissa@groenlinkshaarlem.nl

Extinction Rebellion

Extinction Rebellion op bezoek bij de fractie

Het heeft iets van “preken voor eigen parochie” voor een fractie die de "ongemakkelijke waarheid wel kent *, maar de presentatie van Extinction Rebellion was helder, feitelijk en indrukwekkend.
*GroenLinks is tenslotte een duurzaam milieu partij naast haar sociale doelstellingen.

Janneke Barten en Walter van der Laan zijn de rebellen die de PowerPoint presentatie begeleiden.

Een wereldbol-kaart maakt duidelijk dat het Noordelijk halfrond verantwoordelijk is voor erg veel uitstoot, terwijl de gevolgen voor het Zuidelijk halfrond groot zijn.

De uitstoot van broeikasgassen zorgt ervoor dat: de temperatuur stijgt, de oceanen opwarmen, de koraal sterft, de ijskappen smelten, de zeespiegel stijgt, er extreem weer ontstaat, verwoestijning plaats vindt en soorten uitsterven.

Extinction Rebellion redeneert vanuit de wetenschap met name het IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, van de Verenigde Naties, een door 193 landen aangewezen groep van 50 wetenschappers.Het IPCC is voorzichtig met feiten, zorgvuldig en langzaam.

IPCC-Boodschap is: wees voorzichtig met de planeet en voorkomen is beter dan genezen. 1,5 Graden opwarming is het maximum dat de planeet aankan, 2 Graden opwarming heeft ergere gevolgen dan gedacht. Intense stormen, niet genoeg voedsel kunnen produceren voor iedereen en forse stijging van de zee (84 cm in 2099 - 4 meter in 2300) dus overstromingen.

Lees verder
Meerwijk gasvrijer

Maximale investering in Meerwijk van 25 miljoen ook voor onze energietransitie en aardgasvrij warmtenet

GroenLinks heeft zich positief uitgesproken voor een investering in Meerwijk van 25 miljoen euro voor het project: Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte Meerwijk (IVORIM). Meerwijk is toe aan groot onderhoud. De riolering in Meerwijk is aan vervanging toe, maar we gaan voor meer maatregelen. In de vorige periode is het achterstallig onderhoud door GroenLinks aangekaart. Het college heeft in de commissie beheer van 14 november gevraagd om richting te geven aan de uitvoering van het plan.

De gehele commissie heeft steun uitgesproken voor het maximale scenario. Een scenario waar ook rekening is gehouden met de duurzame toekomst van deze wijk. Dat houdt in dat de hele wijk als 30 km zone wordt ingericht, er ruimte is voor klimaatbestendigheid en voldoende budget om het warmtenet aan te leggen. Dit warmtenet wordt aangesloten op de geothermie put die ook in voorbereiding is als voorbeeld project binnen onze energietransitie. De geothermie put brengt de warmte uit de aarde naar het warmtenet.

Lees verder

Plan van aanpak verduurzaming vastgoed aangescherpt!

Verduurzaming Vastgoed

Uitgesproken GroenLinks door Melissa Oosterbroek in de commissie ontwikkeling op 30 november 2019

Achtergrondinformatie over het onderwerp:

De gemeente heeft een groot aantal (zie onderaan) panden en gronden in bezit die zij moet onderhouden en moet verduurzamen. De panden passen binnen een maatschappelijke doelstelling van de gemeente Een klein deel wordt t.z.t. verkocht zoals nu bijvoorbeeld de Egelantier; de opbrengst daarvan gaat naar onderhoud en verduurzaming van gemeentelijk bezit. Per pand is door de afdeling Vastgoed een toekomstvisie gemaakt.

Voorzitter,

GroenLinks heeft drie punten die we willen belichten; toegankelijkheid, maatschappelijk rol en verduurzaming van ons vastgoed.

1. Toegankelijkheid: super dat dat in de plannen is verwerkt en dat we werken met het keurmerk Maximaal Nederland. Voor een toegankelijke stad in 2030 is dit keurmerk cruciaal en verdient dan ook verankering in ons beleid.
2. Maatschappelijke rol:  we hebben dit vastgoed zodat we Haarlemmers kunnen bedienen, elkaar laten ontmoeten en participeren.

    Lees verder