Kolfje naar m’n hand, dacht ik eerst nog, want ik heb de afgelopen jaren nogal wat gelezen over klimaatverandering. Maar het was toch vaak iets met een klok en een klepel. Zoals: Wat zijn naast de atmosfeer de andere twee ‘reservoirs’ waar CO2 in wordt opgeslagen? (Oceanen en bossen? Toch??) En: welk percentage uitstoot wordt door elk reservoir geabsorbeerd? (Ehm…) Je moet het maar net paraat hebben.

Haarlem was één van de negen steden waar het klimaatexamen werd afgenomen op 17 mei. Zo werd er aandacht gevraagd voor de website www.klimaatexamen.nl die is ontwikkeld door onder andere het KNMI en de Universiteit Utrecht. Iedereen kan daar met een online examen z’n klimaatkennis testen. En dat is zo belangrijk!

Ik ben er heilig van overtuigd dat iedereen die echt begrijpt wat klimaatverandering inhoudt, zich ook wil inzetten om het te bestrijden. Maar veel mensen hebben dit niet op school geleerd, omdat er veel nog niet bekend was of niet in het lesprogramma zat. En natuurlijk sprokkelen we wat kennis bij elkaar. We zien krantenkoppen over bosbranden en overstromingen, het valt op dat er weinig vliegen op de voorruit zitten, en dat er nu wel heel lang geen elfstedentocht is geweest. Maar pas wanneer je je gaat verdiepen, realiseer je je hoe enorm ingrijpend de klimaatcrisis is.

De gemeente Haarlem heeft trouwens in 2019 de klimaatcrisis uitgeroepen. En bij het uitroepen van een crisis hoort natuurlijk ook kennis. Daarom stel ik voor om met alle raadsleden en het college het klimaatexamen te doen om te kijken hoe we ervoor staan. Het lijkt me ook een leuke challenge voor alle ambtenaren. En niemand hoeft zich voor een onvoldoende te schamen. Net als bij toetsen op de basisschool kunnen we dan zeggen: we weten nu wat de juf nog een keer goed moet uitleggen.

De laatste vraag van het examen was een persoonlijke. We mochten een brief aan onszelf of een dierbare schrijven over hoe je de wereld over tien jaar zou willen zien en welke bijdrage je daaraan zou willen leveren. Een mooi einde van het examen dat ook mooie gesprekken na afloop opleverde.

En mijn cijfer? Dat wordt binnenkort bekend gemaakt en dan zal ik het hieronder delen. Ik zat nogal in tijdnood, maar ik hoop dat ik wel met de hakken over de sloot ben.