Activist, campaigner en ontgroei onderzoeker: klimaat en duurzaamheid staan bij alles wat Janneke Barten doet centraal. Ze heeft als portefeuilles de energietransitie, klimaat, duurzaamheid en de openbare ruimte en is lid van de stuurgroep burgerberaad.

“De politiek heeft me altijd geïnteresseerd en door mijn klimaatactivisme heb ik de stap gezet naar de gemeenteraad. Een paar jaar geleden tijdens een hete zomer viel bij mij definitief het kwartje. De klimaatcrisis is zo groot en ontwrichtend, daar kan ik niet voor wegkijken. Ik heb toen een Haarlemse tak van Extinction Rebellion mede-opgericht en daarna de Haarlemse klimaatcoalitie. Ik heb klimaatmarsen, -debatten, - fietstochten en acties georganiseerd en uiteindelijk heb ik de overstap gemaakt naar de lokale politiek en ben ik in 2022 verkozen in de raad.

 

Als raadslid wil ik ervoor zorgen dat een duurzame toekomst in Haarlem dichterbij komt. Door vaart te maken met de energietransitie, door in te zetten op een circulaire economie, door duurzamer transport en meer groen. Er liggen nog zoveel kansen! Communicatie en het betrekken van burgers vind ik heel belangrijk. Ik ben vanuit de stuurgroep burgerberaad dan ook nauw betrokken bij het burgerberaad over CO2-reductie.

Naast mijn raadswerk ben ik actief bij Fossielvrij Nederland. En ik verdiep me in de nieuwe economie en doe onderzoek naar lokale ontgroei/degrowth initiatieven. Zo zie ik veel voorbeelden van hoe hetwel kan, heel inspirerend.

Ik heb een achtergrond in Internationale Ontwikkelingsstudies en ik werkte voor NGOs in Tsjechië en Mali. Ook deed ik onderzoek naar migratie uit West-Afrika en werkte ik jaren in de culturele sector. Ik woon met mijn man en twee dochters in de Leidsebuurt.”