Nieuws

Prestaties en Indicatoren suggesties

Duurzaamheidsbegroting

Bij de begroting hadden wij als motie voorgesteld een duurzaamheidsbegroting op te nemen in de Begroting 2020-2024. Helaas heeft de motie het niet gehaald. We laten het er echter niet bij zitten, maar zijn intussen verder aan het werken aan de duurzaamheidsbegroting, zodat die in elk geval in de komende Kadernota en daarna in de begroting van volgend jaar kan worden ingevoegd.

De bedoeling is dat we onszelf stevige doelen stellen op het gebied van bijv. luchtkwaliteit, CO2-uitstoot woningen, het aantal aardgasvrije woningen, het aantal woningen met zonnepanelen, het aantal bomen, de hoeveelheid ecologisch verantwoord groen. Als we in 2030 de eerste stap gezet willen hebben, moeten we de weg daar naartoe monitoren. Daarom houden we vast en zetten we door, zodat de juiste indicatoren in de volgende kadernota en begroting worden opgenomen.

Sacha Schneiders

Emmaplein

Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) 2020-2040

In 2017 is de structuurvisie openbare ruimte (SOR) tot stand gekomen. De SOR bevat heel veel kaders voor de inrichting van de openbare ruimte, van wegen, waterwegen, fietspaden en fietssnelwegen tot bomen, parken, groenstructuren en pleinen. De bedoeling is dat deze structuurvisie de basis vormt op basis waarvan elk jaar 3 miljoen euro besteed wordt aan verbetering van de openbare ruimte op allerlei terrein, zoals duurzaamheid, maar ook beleving en gebruiksmogelijkheden.
Afgelopen jaar (2019) was het eerste jaar dat een uitvoeringsprogramma door de Raad was geakkordeerd en werd uitgevoerd. Er stonden veel goede plannen in. Helaas is maar een deel uitgevoerd door gebrek aan capaciteit bij de gemeente.

Lees verder
Safe Streets

Maak van Haarlem een Safe Street gemeente

In de raad van 19 december is de motie ‘Maak van Haarlem een Safe Street gemeente’ aangenomen. Met deze motie gaat de gemeenteraad onderzoeken wat er voor nodig is om van Haarlem een Safe Street gemeente te maken.

Wat is een Safe Street Gemeente? In een Safe Streets Gemeente worden problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte aangepakt, in samenwerking met relevante organisaties en vrouwen en meisjes zelf, onder andere door middel van onderzoek, bewustwording onder vrouwen én mannen en maatregelen in de openbare ruimte.
Vrouwen (iedereen) zouden zich altijd en overal veilig moeten kunnen voelen op straat. Helaas is dat niet het geval. Onderzoek in aantal Nederlandse steden toont aan dat meer dan 80% van de vrouwen en meisjes in de afgelopen 12 maanden te maken heeft gehad met seksuele intimidatie of andere vormen van seksueel geweld in de openbare ruimte.

  Lees verder

  GroenLinks kijkt terug op een succesvol 2019!

  Onderstaand enkele successen en belangrijke onderwerpen.

   

   

  Bomen krijgen meer informatie over de stip op de boom

  Boomstip-Gezicht

  Wethouder Snoek heeft toegezegd een mogelijk te kappen boom voortaan van informatieband te voorzien. De toezegging kwam naar aanleiding van een motie van Trots Haarlem die opriep voor een betere communicatie bij een te kappen boom. De motie was mede geïnspireerd op het idee van GroenLinks Haarlem om een bordje bij de boom te zetten met de reden van de voorgenomen kap. Naar aanleiding van de toezegging heeft Trots Haarlem de motie ingetrokken en kijken we uit naar een betere informatievoorziening over ons groen beheer.

  Bekijk hier het artikel over dit idee in het Haarlems Dagblad

  https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20191202_22486181/bomenkap-in-haarlem-schalkwijk-op-laatst-afgewend-dankzij-actie-van-buurtbewoner-erna-starink

  Melissa Oosterbroek

  Meer aandacht voor (Europese) subsidie mogelijkheden bij Strategisch Ontwikkelplan Oostpoort

  Oostpoort

  Uitgesproken GroenLinks in de raad van 19 december door Melissa Oosterbroek

  GroenLinks is super enthousiast over de ontwikkelvisie Oostpoort. We hebben naar aanleiding van het debat in de commissie een overzicht van verschillende subsidie regelingen ontvangen waarmee we onze groene ambities kunnen verwezenlijken. In de raad van gisteravond heeft de wethouder Roduner toegezegd het subsidieoverzicht te verwerken in het strategisch ontwikkelplan Oostpoort. De ontwikkelvisie Oostpoort is vastgesteld. Op naar Europese prijzen voor deze OV hub waar de gebouwen optimaal de hoogte in kunnen!

  Bekijk hier wat we hier eerder over hebben gezegd:

  https://haarlem.groenlinks.nl/nieuws/ontwikkelvisie-oostpoort-duurzaam-doen