Nieuws

Marie Thérèse Meijs

Column Wethouder Marie-Thérèse Meijs: Woningtekort

Er is een tekort aan woningen in Haarlem. Op allerlei fronten is er behoefte aan woningen, voor jongeren en starters, voor de ouderen die langer zelfstandig willen wonen, voor de sociale huursector, het middensegment en de vrije sector. Sinds enkele maanden stijgen de huizenprijzen in Haarlem het hardst van het land. De trek naar de stad, onze stad, is populair. Het lijkt fantastisch voor de verkopende partij, maar het systeem loopt spaak. En veel mensen komen er niet tussen.

Als we de ongelijkheid in de stad niet willen laten toenemen, hebben we inmiddels wel het besef dat we de woningmarkt niet alleen aan de vrije markt moeten overlaten. We moeten sturen daar waar we kunnen sturen. Het is onze taak als overheid om te zorgen dat er voor iedere beurs voldoende nieuwe woningen komen, vandaar de norm 40-40-20%. Een verdeling voor de nieuwbouw in het segment sociale huur (40%), het middensegment (40%) en de duurdere sector 20%.

Lees verder
Aantal klachten per jaar

Meldt klachten vliegtuigoverlast bij B.A.S.

In Haarlem worden regelmatig klachten gemeld over vliegtuiglawaai. Op de site http://www.bezoekbas.nl/ kunt u zich registreren en dan uw melding doen van de overlast. Een periode klacht met tijdstip, een specifieke klacht of een overige klacht. Het kan gaan om geluid, angst, vervuiling enzovoort. (Als u uw webbrowser sterk beveiligd heeft tegen pop-ups e.d. dan komt u er niet in.)

De klachten worden geregistreerd per woonplaats opgedeeld in geografische vakken. Op een overzicht kunt u klikken op een vak en zien hoeveel klachten er gemiddeld zijn ingediend tussen 2013 en 2017.

U kunt op de site ook de vluchtroutes per start en landingsbaan zien. Tevens kunt u de huidige vliegtuigen live en bewegend zien weergegeven.

In Haarlem komen de meeste klachten (meer dan 50 per jaar) vanuit Schalkwijk m.n. Meerwijk (250-500) en Boerhaavewijk (101-250). Haarlem Centrum (51-100), Haarlem Noord het zuidelijk deel (251-500) en Spaarndam Oost (101-250) Spaarndam West valt in twee vakken met gemiddeld 26-50 klachten per jaar. Uit het Vondelkwartier komen 51 tot 100 klachten. Op het kaartje zijn deze gebieden licht-rood, oranje en paars gekleurd. (Ook Cruquius en Heemstede). Uit de Waarderpolder komt geen enkele klacht.

Sprekers tijdens raad vanwege afscheid Cryfke

Afscheidspeeches in de raad aan Cora-Yfke Sikkema

Robbert Berkhout

“Ik ben er nog steeds van aan bekomen dat je de stap naar burgemeester hebt gezet maar vind het fantastisch en weet dat je het uitstekend gaat doen. Je was wethouder in een bezuinigingsperiode en dat betekent slechte boodschappen verkondigen.  Het is af en toe een ondankbare taak wethouder te zijn, het is aanpoten. Je was de bekendste en voor sommigen de beruchtste wethouder. In de coalitieonderhandelingen was je een ervaren en relaxte onderhandelaar naast mij als nieuwe onderhandelaar. Ik dacht; die gaat oogsten en alles binnenhalen wat er op duurzaamheidsgebied te doen valt.
De Dreef heeft ons flink bezig gehouden tot aan de stemwijzer toe, men vond het verschrikkelijk maar de eindconclusie van het Haarlems Dagblad: een 10. Dat tekent je volhardendheid. Ik ga je missen als sparringpartner, voorbeeld en vraagbaak. De Groningers mogen in hun handjes knijpen met jou. Samen met partner Andre veel plezier in Oost Groningen. We gaan elkaar zien.”

Ienke Verhoeff PvdA

“Ik zat in de wijkraad Sinneveld en we hadden een enquête gehouden over een vreemd verkeersbesluit. Na inspreken bij een commissievergadering op donderdag zei wethouder Sikkema: als jullie gelijk hebben dan is het morgen opgelost en inderdaad op vrijdag was het opgelost. Wij waren verbaasd dat een bestuurder zo snel kan switchen. Sindsdien durft de wijkraad in te spreken. Ik heb je in de coalitieonderhandelingen ervaren als een steun. We wensen je succes.”

Lees verder
Cora-Yfke luisterd naar Jos Wienen en Louise van Zetten

Laatste raad voor wethouder Cora-Yfke Sikkema, toespraak Burgemeester en Nestor

In de raadsvergadering van 20 december, na middernacht (dus eigenlijk 21 december) nam Wethouder Sikkema, Cryfke, officieel afscheid, hoewel ze in januari volgend jaar nog in functie is en op 22 januari een afscheidsreceptie krijgt.

Burgemeester Wienen, aansluitend de Nestor van de raad, Louise van Zetten, de fractievoorzitters van de coalitie,  voorzitters van VVD en OPH spreken Cryfke toe.

Burgemeester Wienen stelt: “De Haarlems politiek is een goede leerschool voor bestuurders. Er zijn meerdere burgemeesters die eerder wethouder in Haarlem waren. Cryfke is sinds 2010 actief namens GroenLinks, fractielid, fractievoorzitter, lijsttrekker. Ze kan onderhandelen en kwam in 2014 uit die onderhandelingen met een prachtportefeuille voor linkse mensen: duurzaamheid, mobiliteit, parkeren, beheer en onderhoud o.a. van het groen. De oorspronkelijke wethouderskandidaat leek dat te zwaar en daardoor werd Cryfke onverwacht wethouder. Over haar portefeuille heeft ieder wel een mening, en bijvoorbeeld waren er partijen die vonden dat ze te weinig oog had voor de auto.Je moest zaken uitleggen en toelichten om een meerderheid veilig te stellen. Bewoners, wijkraden, fietsersbond, de bomenstichting: ze stonden klaar om in te spreken. Hoogtepunt werd het parkeren. Eindeloos vergaderen, talloze amendementen (maakten die het beter?), maar uiteindelijk was er een raadsmeerderheid. Het parkeerreferendum kwam maar de opkomst was te laag voor een geldige uitslag. Andere onderwerpen waren o.a. het Kenaupark. Toen je dacht dat je alles gehad had, kreeg je de verharding van de Dreef. Asfalt in de kleur en het uiterlijk van klinkers.

Lees verder
Peer1955 geveltuin

Geveltuinen het kan en mag

Uitgesproken GroenLinks in de commissie Beheer van 13 december door Melissa Oosterbroek

Geveltuinen, geveltuinen zijn goed voor de biodiversiteit onze natuur in de stad. Geveltuinen kunnen bijdragen aan het behoud van de egel in onze stad. Dit beestje wordt met uitsterven bedreigt, mede door klimaatverandering heeft hij meer eten nodig, het blijft namelijk langer warm waardoor hij minder lang in een winterslaap is. Naar aanleiding van de technische vragen kwam ik tot de conclusie dat de groenparticipatie regeling met betrekking tot de geveltuinen, nog niet goed is overgenomen door de Haarlemmers. 11 geveltuinen is namelijk niet zo veel.

Bij de beantwoording van de vragen was er geen informatie te vinden op de website over geveltuinen. Nu ik kijk op natuurinjestad.nl zie ik daar wel een duidelijke omschrijving met wat Haarlemmers kunnen doen met betrekking tot de geveltuin en een aanvraag formulier. Deze website is alleen niet makkelijk te vinden vanuit de website van de gemeente Haarlem. Dus dat kan beter.We hebben dit op de agenda gezet zodat er stappen werden gezet met de communicatie. Als ik nu naar de website kijk dan kom ik tot de conclusie dat er nu wel wordt gecommuniceerd over geveltuinen. Dat is erg belangrijk want Haarlemmers kunnen nu al de bollen planten voor het voorjaar van 2019. Dus is het juist wel relevant om nu te communiceren over geveltuinen. Ik ben dan ook blij om te zien dat er een aparte pagina is ingericht over geveltuinen.

Lees verder

Gezocht Social Media Manager

Een Social Media Manager is verantwoordelijk voor de online communicatie van onze afdeling via facebook, twitter en instagram. Je stelt de online strategie op, beheert de social media accounts en post berichten via deze acccounts. Jij werkt aan de online uitstraling van GroenLinks en zorgt dat ons verhaal gehoord wordt. Dit samen met onze campagneleider, campagneteam en digitale media manager.

Lees verder