Nieuws

Marion Steyger ziet zich genoodzaakt te stoppen als raadslid

Marion Steyger

Beste GroenLinks Haarlem leden,

 

Vorige week heb ik ontslag gevraagd als lid van de gemeenteraad van Haarlem.

Dat was geen gemakkelijk besluit. De tekst van de brief die ik gestuurd staat hieronder en daarin leg ik mijn beweegredenen uit.

Haarlem, 1 juni 2019,

Geachte voorzitter, beste Jos,

 

Na rijp en moeilijk beraad, met mijzelf, mijn omgeving en mijn fractiegenoten, heb ik besloten om te stoppen als raadslid voor de gemeente Haarlem.

Toen ik aan dit avontuur begon, vanuit visie en verantwoordelijkheidsgevoel, was mijn persoonlijke situatie anders dan op dit moment.

Ik had geen betaald werk ( meer) en moest na driekwart jaar intensief solliciteren, erkennen dat dat waarschijnlijk ook niet ging gebeuren. Dat was een harde conclusie maar wel realistisch.

Om toch mijn steentje bij te dragen, kennis en ervaring in te zetten en zinvol bezig te zijn, ben ik politiek actief geworden. Bij mijn partij GroenLinks.

Lees verder
Kadernota 2019

Voorbereiding Kadernota

De Kadernota wordt 1, 3 en 4 juli behandeld in de Gemeenteraad. De kadernota is te vinden op de gemeentesite. Op 13 juni kunnen burgers vanaf 19.35 uur inspreken bij de commissie Beheer op de Kadernota.

In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren voor het totale gemeentelijke werkveld. Het college berekent hoeveel dit in grote lijnen gaat kosten. De kadernota geeft dus aan wat in ieder geval in de begroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. Uiteraard is de Kadernota opgesteld vanuit het coalitieprogramma en door de raad vastgesteld beleid en amendementen en eventuele moties.

Vooraf kunnen aan het college technische vragen worden gesteld, over het ‘wat’ en ‘hoe’ in de nota. Over het ‘waarom’ en 'waartoe' gaat het in de behandeling van de kadernota, want dat is politiek.

De fractie is in het weekend van 8 en 9 juli op een zorgboerderij bijeen geweest om de Kadernota te bespreken.

Max van Aerschot (rechts) en Peter van den Doel

Afscheidboek Max van Aerschot stadsbouwmeester

Max van Aerschot op de foto rechts.

Max van Aerschot, architect, is tien jaar, tussen 2008 en 2018 de Haarlemse Stadsbouwmeester geweest. In die tijd heeft hij gevraagd en ongevraagd allerlei toekomstgerichte adviezen, visies en plannen opgesteld. Op het laatst boterde het niet meer tussen hem en het ambtelijk apparaat en College. Maar er is uiteindelijk vriendelijk afscheid genomen. Hij kreeg een boek als afscheidscadeau. In het boek een 13-tal interviews door een onafhankelijke interviewer van politici, bestuurders, projectontwikkelaars, historici en architecten over zijn werk. Één van de geïnterviewden is Robbert Berkhout, in die tijd raadslid/fractievoorzitter, hij noemt van Aerschot “algemeen visionair”.

In het boek staat ook een selectie van zijn visies. Als aanvulling op die visies heeft Max een eigen site gevuld met alle plannen: http://stadsbouwmeesterhaarlem.nl/ Hij is mogelijk de laatste stadsbouwmeester omdat zijn opvolger Willem Hein Schenk de titel stadsarchitect of ‘stadsadviseur’ heeft.

Max van Aerschot, altijd keurig en vaak opvallend kleurig gekleed, heeft gevraagd of het boek getiteld: "Max van Aerschot • Stadsbouwmeester Haarlem stad en regio" bij uitgeverij de Zwaluw mocht uitkomen, een uitgever van met name kunstboeken.

Max heeft zijn boek overhandigd aan de fractie in de persoon van Peter van den Doel (commissie Ontwikkeling en Bestuur).

Melkbrug

Column Ziggy Klazes: Sociaal Domein

Deze week was de week van het sociaal domein bij de gemeente Haarlem. Vier bijeenkomsten woonde ik bij. Met ambtenaren, hulpverleners, partners van de gemeente. Het ging over de transformatie van het sociaal domein- het durven loslaten van de systeemwereld om meer te kunnen betekenen in de leefwereld. Oftewel: doen wat nodig is en dan gaan kijken hoe je dat gaat inpassen. Het gaat over logisch nadenken, empathie en soms je kop boven het maaiveld uitsteken. Het ging over oplossingen, meer dan over problemen. De wil is er- bij de ambtenaren, bij de medewerkers van de samenwerkingspartners maar de vraag blijft: hoe passen we het systeem zo aan dat zij, de mensen die het moeten doen, het goede kunnen doen zonder afgerekend te worden op het eventueel struikelen tijdens het leerproces?
 

Lees verder

Column Wethouder Marie-Thérèse Meijs ‘Merkbaar Beter Thuis’

Marie Thérèse Meijs

Woensdag 29 mei 2019 was er een bijeenkomst in de Philharmonie van Haarlem met de werktitel ‘Merkbaar Beter Thuis’.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft verschillende gemeentes gevraagd om dit soort bijeenkomsten te organiseren, om de knelpunten die ervaren worden bij de toegang tot zorg en ondersteuning te bespreken. En natuurlijk te verbeteren. Het gaat hierbij om de knelpunten die inwoners ondervinden die thuis wonen, en welke hindernissen zij ervaren bij de vraag naar zorg en ondersteuning.  Als verantwoordelijk wethouder voor een groot deel van deze zorg, vond ik dat Haarlem wel wat te vertellen had over de voorzieningen en werkwijzen in Haarlem. En natuurlijk niet in de laatste plaats om onze zorgen te delen. Dus was Haarlem gaststad voor deze bijeenkomst.

Lees verder

Vrijdagmiddagborrel 7 juni

GroenLinks Haarlem borrelt iedere eerste vrijdag van de maand. Kom gezellig een drankje doen en ga met ons in gesprek. Iedereen is welkom! Niet alleen leden van GroenLinks, ook sympathisanten en collega's van andere politieke partijen.

Lees verder