Nieuws

Van schoon en veilig naar natuurlijk en veilig beheer en onderhoud

Insect op Trifolium Pratense

Uitgesproken GroenLinks in de commissie Beheer van 13 februari door Melissa Oosterbroek

Het gaat niet goed met de insecten in Haarlem. Terwijl het in februari zomer weer is, debatteert onze Haarlemse gemeenteraad over verschillende meningen en belangen van onderwerpen die al dan niet op de agenda staan. Een onderwerp dat mij aan het hart gaat, krijgt daarbij naar mijn mening onvoldoende aandacht.

Dit heeft meerdere oorzaken, klimaatverandering, pesticiden, meer landbouw. Het is dan ook erg goed dat we het deze week nog over het ecologisch beleidsplan kunnen hebben. Zodat we niet meer bijdragen aan het rampenscenario maar een voorbeeld kunnen zijn voor ecologie oplossingen in een middelgrote stad in Nederland.
 

Lees verder

Duurzaam voor insecten

Ingezaaide middenberm Spaarnelanden

Column Melissa Oosterbroek

Het gaat niet goed met de insecten in Haarlem. Terwijl het in februari zomer weer is, debatteert onze Haarlemse gemeenteraad over verschillende meningen en belangen van onderwerpen die al dan niet op de agenda staan. Een onderwerp dat mij aan het hart gaat, krijgt daarbij naar mijn mening onvoldoende aandacht.

Onlangs werd namelijk bekend dat we ongeveer 80 procent van de insectensoorten zijn verloren in Haarlem tijdens de uitvoer van het ecologisch beleidsplan en daar moeten we wat aan doen. Nu vind ik het warme weer bijvoorbeeld erg prettig maar voor de biodiversiteit heeft dit grote gevolgen. De dieren die nu ontwaken of nu worden verwekt moeten straks sterk in de schoenen staan als de warme periode wordt gevolgd door nog een koude periode voordat de zomer echt aanbreekt. Dat roept om beleid dat onze natuur ondersteuning biedt en helaas constateer ik dat ons beleidsplan tot nog toe onvoldoende effectief is. We hebben een stadsecoloog nodig om onze biodiversiteit een stabiele, ondersteunende omgeving te bieden en zo te verbeteren. Daar is een ruime meerderheid van de raad het gelukkig over eens.
 

Lees verder

Vrijdagmiddagborrel 1 maart

GroenLinks Haarlem borrelt iedere eerste vrijdag van de maand. Kom gezellig een drankje doen en ga met ons in gesprek. Iedereen is welkom! Niet alleen leden van GroenLinks, ook sympathisanten en collega's van andere politieke partijen.

Lees verder

Geen waarborgfonds voor zonnedaken

Zonnedak Fablo Tennishal - Google

GroenLinks is voor zon op daken. GroenLinks is ook voor een ondernemende houding in de energietransitie van de gemeente zelf. Maar GroenLinks ziet nu niets in een waarborgfonds voor participanten in een energie coöperatie.

Voor sommige zonneparken zijn de investeringskosten hoger dan voor andere zonneparken.

Het kan dus zo zijn dat wanneer er op een of andere manier meer kosten moeten worden gemaakt dan dat de postcoderoos opbrengt de gemeente ervoor kan kiezen om op projectbasis de parken bij te staan met bijv. een financiële vergoeding. Maar alleen wanneer dit nodig en redelijk is kan de gemeente op die manier direct bijdragen aan de realisatie van zonneparken.

Lees verder
Roséanne ondersteund haar maiden speech met gebaren

Column Roséanne Timmer-Aukes: De GebarenChallenge

De GebarenChallenge

Eén van mijn speerpunten als raadslid is toegankelijkheid. Hoe zorgen we ervoor dat Haarlem, maar eigenlijk de samenleving toegankelijk wordt, dat iedereen kan meedoen? Dingen die de gemeente moet doen zijn o.a. er voor zorgen dat de stoeptegels recht liggen, dat geleidestroken ergens naar toe leiden en dat stoplichten een tikker hebben. Maar toegankelijkheid gaat verder dan alleen fysiek, toegankelijkheid gaat ook om mee kunnen doen, om communicatie. Als raadslid vind ik dat we als gemeente Haarlem nog veel kunnen doen aan toegankelijke communicatie. De stukken die de gemeente schrijft moeten makkelijker qua taal, maar de bijeenkomsten moeten ook te volgen zijn voor doven en slechthorenden. Voordat hier vanuit de gemeente stappen in zijn gemaakt gaat er nog wat tijd overheen.

Wat kan je zelf doen?

Lees verder