Nieuws

Installatie Ikiena van der Sluis

Ikiena van der Sluis geïnstalleerd als raadslid

Ikiena van der Sluis is in de raadsvergadering van 21 november geïnstalleerd  als raadslid voor GroenLinks. Zij volgt Peter van der Mark op die zijn raadslidmaatschap moet beëindigen vanwege gezondheidsredenen.

Ikiena is al jaren lid van het afdelingsbestuur GLH. Zij maakte tijdens haar kandidaatstelling voor de verkiezingen een dia.

Startbijeenkomst Jongerenraad

Jongerenraad van start!

20-11-2019 Vandaag was de startbijeenkomst van de jongerenraad van Haarlem. Het initiatief tot de oprichting van een Jongerenraad ligt bij Frits Garretsen (SP) en Roséanne Timmer-Aukes (GL) in samenwerking met de Anthonius Gemeenschap.

Ruim 20 jongeren van het ECL en het Sancta Maria vormen gezamenlijk de ‘pilot Jongerenraad’ en gaan het komende schooljaar de gemeenteraad adviseren op een thema. De jongeren konden kiezen uit 4 thema’s: Armoede, Klimaat, Immigratie & Integratie en wat kan Haarlem doen voor jongeren. Nadat de 4 onderwerpen zijn gepresenteerd en verhelderende vragen waren beantwoord, is uiteindelijk het thema “jongeren en Haarlem” gekozen.

Lees verder
Opening 1e nachtrein in 2016

Extra nachttreinen naar Haarlem-Amsterdam

In de nieuwe dienstregeling van NS zullen er extra nachttreinen tussen Haarlem en Amsterdam gaan rijden. De nachttrein die sinds 2016 rijdt is namelijk een succes geworden. Gemiddeld zaten er 125 mensen in de laatste trein van Amsterdam naar Haarlem. In omgekeerde richting namen gemiddeld 50 mensen de trein.

De pilot nachttreinen naar Amsterdam volgde op een initiatief van GroenLinks Haarlem en PvdA Haarlem in 2015. Via de facebookpagina 'Haarlem moet op het nachtnet' werd aangetoond dat er animo voor deze verbinding was. Uiteindelijk werd na lobbywerk bij NS en provincie gekozen voor een extra trein 3 jaar lang. Als proef. Deze blijkt dus succesvol te zijn.

Jasper Drost

Groene Mug Bokaal 2019

GroeneMug bokaal naar Olivijnpad van Jelle en Maarten

Tijdens het Initiatievencafé op 18 november is de wisseltroffee de GroenMug Bokaal toegekend aan Jelle Brans en Maarten Huisman. Daarbij hebben de jonge enthousiaste heren vijfduizend euro gewonnen, te besteden aan hun Duurzame idee. Wethouder Robbert Berkhout heeft de bokaal en de cheque onder luid applaus van de vele aanwezigen overhandigd. Robbert was 1 van de vier Juryleden die de winnaar kozen uit 6 duurzame plannen die via een pitch van 2 minuten beschreven moest worden.

De winnaars zullen in samenwerking met Spaarnelanden nieuwe zandpaden voorzien van het minerale olivijnzand dat CO2 opneemt.

Andere pitches voor duurzame ideeën waren:

Mooizooi, (Alice Taylor) wil plastic inzamelen, versnipperen en smelten om er nieuwe producten van te maken. Er zullen educatieve workshops worden gegeven (aan scholieren en volwassenen) over plastic waarbij de deelnemers in een mal het plastic hergebruiken tot een gebruiks- of siervoorwerp.

Lees verder

Bij de gemeente Haarlem is vegetarisch eten de norm

Vegetarisch

De Raad heeft in juli besloten om Urgenda actiepunten gemeentelijk uit te voeren. Maatregel 11 van duurzaamheidsorganisatie Urgenda is: “vleesconsumptie verminderen”. GroenLinks raadslid Melissa Oosterbroek zette dit punt op de agenda van de commissie Beheer van 14 november.

GroenLinks ziet het liefst dat er in de kantine en bij feestjes en recepties voornamelijk voedsel wordt geserveerd met een lage CO2 uitstoot. GroenLinks ziet in de toekomst graag alleen maar vegetarische bitterballen aangeboden. Anderzijds is GroenLinks voor keuzevrijheid. Het ‘donkergroene’ voorstel om alleen nog maar vegetarisch voedsel in te kopen kreeg geen steun van een meerderheid in de commissie Beheer. Een groen voorstel van raadslid Bas van Leeuwen D66 om het initiatief “Carnivoor geef het door” in te zetten kon rekenen op steun van een meerderheid in de raad.

Lees verder

GroenLinks wil dat laadpaalkleven met volle accu voorkomen wordt

Belgisch bord

Een elektrische auto bij een laadpaal is, in Haarlem, vrij van parkeergeld. Daarom is het verleidelijk om de auto te laten staan als het groene/blauwe lampje brand en de accu (bijna) vol is. Een andere automobilist die een bijna lege accu heeft krijgt dan geen kans op te laden en wordt benadeeld. Het is daarbij oneerlijk dat laadklevers met (bijna) volle accu geen parkeergeld betalen en andere automobilisten wel.

Via https://www.oplaadpunten.nl/nederland/noord-holland/haarlem is te vinden dat er 80 oplaadpunten zijn in Haarlem en welke daarvan ‘available’ (beschikbaar) zijn. Het laden gebeurt bij een commerciële partij, de gemeente heeft de ruimte voor de paal en het parkeervak ervoor vrijgemaakt en vergunning verleend.

Op de site van de gemeente staat: “Voor het laden bij een elektrische laadpaal kunt u in elke parkeerzone vrij parkeren. Dit geldt alleen gedurende de tijd dat de auto daadwerkelijk wordt opgeladen. “

GLH-Raadslid Melissa Oosterbroek: “Als je batterij vol is, dan moet je je de auto binnen 15 minuten hebben verwijdert van de laadpaal. Het moet ook niet mogelijk zijn om zonder te laden op de laadpaalparkeer plek te staan, ook al is het een geparkeerde elektrische auto.”
 

Lees verder