Nieuws

Fractie op werkbezoek bij het Patronaat

In een verkleedruimte voor bands met koelkast en krokodillen op het behang vertelt directeur Jeroen Blijleve de fractie dat het Patronaat evenveel bezoekers krijgt als er inwoners van Haarlem zijn; honderdzestigduizend dus. Maar publiek komt ook uit de regio of uit het buitenland bij exclusieve bands. Er zijn 500 à 600 activiteiten per jaar. Er zijn 4 zalen: de grote zaal voor 1000 bezoekers, de kleine voor 350, het Café voor 120 en een feestzaaltje voor verhuur. (en een eetzaaltje/vrijwilligersruimte in een voormalige fietskelder van de gemeente) Er oefenen ook bands in huis. Er oefenen ook bandjes in de studio’s op het Slachthuisterrein, geëxploiteerd door Hart en Patronaat. Daar kunnen bandjes groeien en soms fuseren. Oefenen in kraakpanden of broedplaatsen is er o.a. vanwege de schaarste en logische geluidsoverlast niet meer. Haarlem heeft wel een popreputatie.

Nederlands artiesten in het Patronaat zijn vaak nieuwe, nog net niet ontdekte artiesten, dus een kweekvijver voor clubs en podia. Of artiesten juist later in hun carrière.
De Popwereld kent niet als de theaterwereld dat groepen worden gesubsidieerd (Op de Kift en De Staat na). Beginnende bands spelen vaak voor weinig geld in het circuit. Lobke Heutink Hoofd Bedrijfsleiding en Horeca vertelt dat bij Patronaat 23 fte’s werken verdeeld over 60 mensen, daarnaast 100 vrijwilligers en er zijn tevens stageplekken. Social Return on Investment; extra werk(ervarings)plaatsen creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt is inherent aan de popcultuur.

Lees verder

Wat heeft mijn raad gezegd en -gestemd?

Al enige tijd kan iedereen live of achteraf een videostream bekijken van de raadsvergaderingen en de raadscommissievergaderingen.

Om het nog makkelijker te maken, na te gaan wat een raadslid van een partij heeft gezegd in een vergadering; kan gezocht worden via https://haarlem.notubiz.nl/leden . U krijgt dan alle partijen en hun (schaduw)raadsleden te zien met hun pasfoto.

Klik op een foto van een raadslid en een scherm opent zich met gegevens en onder de foto twee vragen.

De eerste vraag is:

Wilt u zien wat ik recent gezegd heb?

Als u op deze eerste link klikt ziet u onder de vraag een aantal data van vergaderingen van raad of commissie. Klik op de datum van uw interesse. Dan opent zich een afspeelscherm. Maar u moet dan nog op de pijl in de rode balk met de vergaderdatum klikken, zodat u de agendapunten ziet waarbij uw raadslid heeft gesproken. Klik op de naam onder het agendapunt en u ziet en hoort de stream met de uitgesproken tekst.

De tweede vraag is:

Wilt u zien wat ik gestemd heb?

Daar kunt u zien wat een raadslid heeft gestemd. Dat betreft de stemming in de raadsvergaderingen. Helaas loopt de opzoekbaarheid nog twee maanden achter, ook al zijn de recente raadsvergaderingen wel in zijn geheel, zonder zoekfunctie op stemming te zien.

U kunt zien met een duimomhoog of omlaag of het lid voor of tegen een voorstel of motie heeft gestemd en of het voorstel uiteindelijk met een meerderheid is aangenomen of met een minderheid is verworpen.

Robbert Berkhout wordt voorgedragen als nieuwe wethouder GroenLinks Haarlem

Robbert Berkhout, huidige fractievoorzitter van GroenLinks Haarlem, wordt door de fractie voorgedragen als opvolger van wethouder Cora-Yfke Sikkema (Duurzaamheid, Economie & Mobiliteit). Sikkema vertrekt binnenkort om burgemeester te worden in Oldambt.

Robbert Berkhout is unaniem door de fractie gekozen als de nieuwe wethouder voor GroenLinks Haarlem. Hij is gekozen vanwege zijn capaciteiten; Hij is verbindend, kan goed luisteren, bezit politieke sensitiviteit, en voelt snel aan waar de (politieke) pijn zit. Door zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van het coalitieprogramma Duurzaam Doen dit voorjaar, die hij goed en vlot heeft geleid, kent hij de politieke wensen van de (coalitie)partijen.

Bovendien is zijn kennis van duurzaamheid, de portefeuille van Cora Yfke Sikkema die hij gaat overnemen groot. Hij toont leiderschap en wordt alom gerespecteerd. Hij is daarom de logische eerste keuze van de fractie.

Robbert Berkhout is 32 jaar & afgestudeerd politicoloog/socioloog. Hij is naast zijn raadslidmaatschap intercedent & voorzitter van de OR bij een grote GGZ-instelling. Berkhout was bij de verkiezingen 21 maart dit jaar lijsttrekker. In de periode van vier jaar daarvoor was hij raadslid in onder andere de commissies Beheer en Ontwikkeling. Nu heeft hij zitting in de commissies Bestuur en Ontwikkeling. Als fractievoorzitter van de grootste partij (9 zetels) in de gemeenteraad is hij de leider van de coalitie.

Robbert Berkhout: “Ik dank mijn fractie voor het vertrouwen. Je kan wel zeggen dat het wat onverwachts is maar ik kan niet wachten om in deze nieuwe rol Duurzaam te gaan Doen. Het is een mooie uitdaging. Er ligt een prachtig coalitieprogramma en er staat een ambitieus college. Ook vanuit mijn positie als wethouder zal ik blijven werken aan een goede samenwerking met de raad. Ik heb er zin in!

De wethouders-voordracht van Robbert Berkhout is in de Ledenvergadering van 21 november met applaus ontvangen.

Meer geveltuinen

Uitgesproken GroenLinks in de commissie Beheer van 15 november door Melissa Oosterbroek

Geveltuinen mogen weer! Iedere Haarlemmer mag trottoirtegels uit het trottoir halen, een stukje afgraven om vervolgens bijvoorbeeld: blauwe regens, passievruchtbloemen plaatsen voor de gevel.
Vogels & insecten hebben de planten nodig om zich prettig te voelen in de stad. Voor GroenLinks is het daarom essentieel dat er meer geveltuinen komen. Een geveltuin verminderd de CO 2 uitstoot en draagt dus bij aan een klimaatneutraal Haarlem.

Melissa Oosterbroek vroeg vorige commissie vergadering aan wethouder Snoek hoeveel inwoners ervoor gekozen hebben om met subsidie een geveltuin of boomspiegel te adopteren. In totaal zijn er 11 extra tuintjes bijgekomen over 2017 via de Groenparticipatieregeling.

Het is super dat er in juni dit jaar is besloten dat er geen administratieve rompslomp meer nodig is voor het aanvragen van een geveltuin. En dat iedereen tegels uit het trottoir mag halen en gewoon een geveltuin mag beginnen. Helaas lijkt het alsof de gemeente Haarlem is vergeten te communiceren dat het nu wél mag. Dat de gemeente het erg nodig vindt dat mensen geveltuinen aanleggen. Mensen moeten weten dat ze op kosten van de gemeente planten kunnen kopen bij bijvoorbeeld de Intratuin. Anders gebeurd er natuurlijk helemaal niets! Naar aanleiding van de vragen heeft Oosterbroek aangegeven het geveltuinen-beleid in de commissie te willen behandelen.

De Duurzamheidsmonitor en zonnedaken

Uitgesproken GroenLinks in de commissie beheer van 15 november door Melissa Oosterbroek

 

Duurzaamheid dat vinden we bij GroenLinks belangrijk. Wij willen een overheid die aan het begin staat van elke innovatie. We willen een overheid die kiest voor de lange termijn. We willen een overheid die ondernemers en inwoners faciliteert om goede dingen te doen.

We zijn verheugd dat landelijk is besloten onze fossiele brandstoffen de deur uit te doen. We gaan van het gas af en de gemeente Haarlem is koploper! Het is efficiënt om mee te doen met het format van landelijk. Op het moment dat we als koploper voor extra geld uit het Rijk gaan zorgen; zorgen we er daarmee voor dat we makkelijk met het Rijk kunnen communiceren. Wij willen onze koploper positie behouden en ik heb er goed vertrouwen in dat we stappen zetten naar een duurzame toekomst. Een toekomst waar mijn dochter nog steeds de koraalriffen in de rode zee kan bezoeken, een toekomst waar mijn dochter in ongeveer hetzelfde Haarlem als nu kan opgroeien.

U nodigt raadsleden uit om opmerkingen en aanvullingen op de duurzaamheidsmonitor kenbaar te maken. Deze monitor is veel aantrekkelijker en duidelijker dan de vorige. Bedankt hiervoor. Duurzaamheid behelst veel. Een verhoging van het aantal bomen, zonnepanelen, windmolens, fietsers, deelauto´s, laadpalen, geveltuinen en groene daken en het verlagen van het aantal gasaansluitingen en kilo’s aan restafval vinden wij ook verduurzaming van onze gemeente. Wellicht dat deze kengetallen makkelijk te verkrijgen zijn en opgenomen kunnen worden in de monitor.
 

Lees verder

21 november gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer

Vanwege gemeentelijke herindeling zijn er in een aantal gemeenten niet op 21 maart verkiezingen geweest. Op woensdag 21 november vinden die alsnog plaats zoals de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Bij onze buurgemeente is huidige fractievoorzitter Maaike-Ballieux-Hamel lijsttrekker.

De 10 belangrijkste punten van het GL Haarlemmermeer programma zijn :

1. De gemeente is van, voor en door ons allemaal.

2. Wij willen de klimaatdoelen van Parijs halen.

3. We strijden tegen de overlast die Schiphol veroorzaakt

4. Wij kiezen voor groen in en om onze woonkernen.

5. Betaalbare en energiezuinige woningen voor iedereen.

6. Wij geven ruim baan aan schoon vervoer.

7. Iedereen doet mee.

8. Goede zorg en onderwijs in de buurt, met meer aandacht voor elkaar.

9. Veel activiteit in de vrije tijd.

10. Kunst en cultuur verrijken ons leven

 

Ook van buiten de gemeente kwamen GroenLinksers helpen bij de campagne zoals afdelingsvoorzitter GLHaarlem Adri Zuidervaart (zie pijl) en Bram Van Oijik.