Nieuws

Melissa Oosterbroek dient motie in

Geen hout gestookte biomassa in Haarlem

De gemeenteraad van Haarlem wil geen houtgestookte biomassa. Een amendement daartoe van GroenLinks, D66, PvdA, CDA, JouwHaarlem, SP, CU, Actiepartij en OPHaarlem is 11 juli  aangenomen. Het college is ook tegen het gebruik van biomassa, maar wilde houtige biomassa niet 100 procent uitsluiten. Het amendement maakt het gebruik van houtige biomassa om energie op te wekken helemaal onmogelijk in Haarlem.

‘Houtstook is utopie’GroenLinks nam het initiatief voor dit amendement. Woordvoerder Melissa Oosterbroek: `Je hebt bijna 2 voetbalvelden aan bomen nodig om een huishouden van energie te voorzien. Dat betekent in Haarlem ruim 140.000 voetbalvelden met bomen voor elk huishouden. Als je dat weet, dan weet je ook dat duurzame houtgestookte biomassa in Haarlem een utopie is.’

Lees verder

Biodiversiteit in Spaarnwoude

Flora en Fauna Collage

GroenLinks wil de biodiversiteit in recreatiegebied Spaarnwoude – de groene gebieden ten noorden en oosten van Haarlem - vergroten. Met een motie vraagt de partij om maatregelen in de gebieden van het Recreatieschap ter bescherming van planten en dieren. De gemeenteraad heeft de motie tijdens de raadsvergadering van 11 juli aangenomen.

Het recreatieschap Spaarnwoude werkt aan een visie op het eigen gebied en het eigen functioneren. Later dit jaar kunnen de betrokken gemeenten van het Schap ( Haarlem, Velsen, Amsterdam, Haarlemmermeer) hun oordeel geven betreffende deze langetermijnvisie. GroenLinks neemt alvast een voorschot op deze visie door het belang van biodiversiteit te benadrukken.

Waar gaat het over?

Lees verder

Kansen voor ondernemers voor een duurzame economie in Haarlem

Directeur Urgenda op MVO Congres

(Column Melissa Oosterbroek) Klimaatcrisis is niet alleen kommer en kwel. Vorige week riep de gemeenteraad #Haarlem de #klimaatcrisis uit en gaf direct daarna concrete handvatten mee om deze crisis te beslechten door aan het college te vragen de lokale maatregelen binnen het #Urgenda 40 puntenplan uit te voeren.
Gister kwam Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland met een prijsvraag om de Urgenda doelen alsnog te halen. Het klinkt een beetje raar om een oordeel van het hooggerechtshof op deze manier op te lossen. Echter brengt dit wel weer een kans voor de ondernemers in Haarlem die nog op zoek zijn naar co financiering om de #klimaatdoelen van Parijs wel te halen.
 

Lees verder

Gemeentenieuws: Gratis cursus Politiek actief op 16 en 31 oktober 2019

Raad Louise Publiek

Hoe werkt de besluitvorming in de gemeente? Waar is een gemeenteraad allemaal voor verantwoordelijk? En hoe zijn de financiën geregeld? Op al deze vragen en meer krijgt u antwoord als u deelneemt aan de cursus Politiek Actief, die de gemeenteraad op woensdag 16 en 31 oktober organiseert.

Op maandag 4 november bezoeken deelnemers een deel van de gemeenteraadsvergadering over de begroting.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de gemeenteraad en er misschien wel over nadenkt zelf politiek actief te worden. Ook als u meer wilt weten over hoe u invloed kunt uitoefenen op de lokale besluitvorming is deze cursus geschikt.

Programma

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten:

  • woensdag 16 oktober, van 20.00 tot 22.00 uur: De gemeente(raad) en invloed uitoefenen;
  • woensdag 30 oktober, van 20.00 tot 22.00 uur: Gemeentefinanciën en in gesprek met raadsleden;
  • maandag 4 november, van 18.00 tot 21.00 uur: Gast van de raad bij de begrotingsbehandeling in de raadsvergadering.

Aanmelden

Het maximum aantal deelnemers voor de cursus is 25. De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Aanmelden is gratis en kan via griffiebureau@haarlem.nl. Dinsdag 1 oktober sluit de inschrijving voor de cursus.

 

Raad

Kadernota aangenomen

Een meerderheid van de Gemeenteraad gaat op 4 juli akkoord met de Kadernota.

Van de 63 ingediende moties en amendementen worden er 13 aangenomen.

De drie moties die de GroenLinksfractie indient zijn alle drie aangenomen. Zeven aangenomen moties heeft de fractie medeondertekend.

Zie hierna de moties en amendementen met een link en daaronder een omschrijving van de kern van de motie/het amendement.

(De afkorting COA staat voor coalitie GroenLinks+PvdA+D66+CDA)

AANGENOMEN

2          COA    Amendement 02 Flitsend college op wacht bij de koepel zoals afgesproken

3          COA    Amendement 03 Prins Bernhardlaanplan wijkt niet voor wandelpromenade Molenwijk

BIS 5   COA    Amendement 05BIS Internationale school passend in de Haarlemse schaal
 

Lees verder

Haarlem wil halt aan groei Schiphol

Jeroen Stroes Aviation Photograph

Wethouder Robbert Berkhout (GroenLinks) zegt toe dat het Haarlemse college kritisch zal kijken naar Schiphol. In de regionale overleggen neemt hij namens Haarlem het standpunt in dat Schiphol in ieder geval tot 2023 niet verder groeit, dat de nachtvluchten moeten stoppen en dat het aantal vakantievluchten naar beneden moet. Deze boodschap kreeg hij donderdag mee van de Haarlemse Gemeenteraad die in overgrote meerderheid instemde met een motie van GroenLinks en SP.

GroenLinks had samen met andere GroenLinks-afdelingen, waaronder Zaanstad en Velsen, een motie opgesteld om de groei van Schiphol een halt toe te roepen. In Haarlem werd die motie donderdag tijdens de behandeling van de Kadernota in stemming gebracht. Toevallig had het kabinet diezelfde dag laten weten dat de luchthaven na 2020 weer mag groeien. Bij de partijen in de Haarlemse raad was het chagrijn over deze mededeling duidelijk te merken. (Foto Jeroen Stroes)
 

Lees verder