Nieuws

Poster Bijeenkomst "Molenwijkers maken de wijk"

Column Roséanne Timmer-Aukes: ..... Molenwijkers maken de wijk

Op 11 april was de kick-off van ‘Molenwijkers maken de wijk’ waarbij de deelnemers onderzochten of het interessant is om een experiment in Molenwijk te starten. De 18 deelnemers waren bewoners, ondernemers, betrokkenen bij de wijk en betrokkenen bij de gemeente Haarlem. Als wijkbewoner van Molenwijk was ik bij deze inspirerende avond. De avond werd begeleid door Ground8: “remodelling society through field labs”. Ground8 gelooft in creativiteit, een open mind en het maken van fouten.

Na een korte introductie gingen we in 3 groepen uit een om aan de slag te gaan met 3 thema’s: schoon, sociaal en veilig. Op elke tafel lag een groot vel met stiften. De opdracht was om op te schrijven hoe jouw ideale wijk eruit ziet. Wees creatief, denk aan mogelijkheden, denk positief. De uitdaging was om niet in oplossingen te denken. Per tafel had je 20 minuten om met je groepje ideeën op te schrijven, met elkaar de discussiëren en tot de kern te komen. Daarna ging je naar de volgende tafel en borduurde je verder op wat er al op het papier geschreven stond.
 

  Lees verder

  Campagne Europese verkiezingen

  Op donderdag 23 mei worden de Europese veriezingen gehouden. GroenLinks Haarlem gaat de komende weken weer de deuren langs in diverse wijken om met  de bewoners te vragen wat er in hun buurt leeft. Wil je ook meehelpen meld je dan aan bij campagneleider Jeroen Philipsen (campagneleider@groenlinks.nl).
   

   Lees verder
   Gemeenteraad

   Uitstel van vernieuwing Sociale Basis/Welzijnswerk

   Het sociaal domein is aan het veranderen. De nadruk ligt nu op de zelfredzaamheid van de bewoners. En wanneer die zelfredzaamheid tijdelijk of blijvend tekort schiet is daar uiteraard de overheid om een vangnet te bieden. De sociale basis (voorheen de basisinfrastructuur) biedt een laagdrempelig vangnet voor de Haarlemmers die dat nodig hebben in de vorm van welzijnswerk. Dat betekent dat er activiteiten worden georganiseerd die tot doel hebben de Haarlemmers die dat nodig hebben zo goed mogelijk te helpen. Met het uiteindelijke doel het (her) vinden van zelfredzaamheid.

   Deze sociale basis wordt inmiddels ingevuld door steeds meer organisaties die, vaak vanuit hun eigen ervaring, met nieuwe initiatieven komen om aan de behoeften van de Haarlemmers te voldoen.

   Lees verder
   Schema Waarderhavenproject

   Passie voor het budgetrecht

   Uitgesproken GroenLinks in de commissie Beheer 11 april 2019 door Melissa Oosterbroek op het onderwerp Verbeter traject fysiek domein

   Voorzitter,

   In het intern rapport onderzoek beleidsadvisering civiele projecten lees ik er zijn lacunes in het systeem. Het is onvoldoende ingericht op het voorkomen van fouten en het beheersen van de planning, scope en het budget van grote civiele projecten; de samenwerking kan beter, er is een hoge werkdruk, gebrek aan prioriteitsstelling en onrealistische projectplanning. Er is een cultuur waar nee zeggen ‘not done‘ is en een cultuur van intern oplossen. Zodat inhoudelijke issues en beleidsmatig dilemma’s niet snel (genoeg) worden opgeschaald richting bestuur. Hierdoor is niet helder welke beslisinformatie nodig is en blijft beslisinformatie soms ‘hangen’.

   Voorbeelden hiervan zien we ook weer in deze vergadering zoals bij de autoluwe binnenstad. Het is dan ook niet zo gek dat we dit stuk nu in de commissie Beheer bespreken en niet in de commissie Bestuur. Dit gaat over een cultuurverandering en dat verander je niet 1,2,3.
    

   Lees verder
   boom

   Alle bomen verdienen bescherming

   Begin april besprak de Commissie Beheer de nieuwe bomenverordening die, volgens het college, de bomen nog beter zou beschermen. GroenLinks was daarvan niet overtuigd: we hadden ernstige bezwaren tegen de verordening.

   Beschermen van bomen

   In onze ogen moet een bomenverordening slechts één ding doen: het beschermen van bomen en houtopstanden binnen de gemeente. Dan verwacht je dus een stel regels en artikelen die daarvoor zorgen. En inderdaad, er waren enkele belangrijke verbeteringen, waaronder:

   • een herplantplicht vanaf het kappen van één boom,
   • het inschakelen van een externe boomadviescommissie voor complexe kapaanvragen,
   • het opleggen van een financiële vergoeding als herplant ter plekke niet mogelijk is.

   Maar helaas… andere artikelen maakten van de verordening een vrijbrief om lukraak te kappen. Dat konden wij onmogelijk steunen. Hieronder vind je enkele bezwaren die we inbrachten tijdens de Commissievergadering.

   Lees verder