Eind september begint de informatiecampagne en van 18 november tot 27 januari zullen 5 bijeenkomsten van het burgerberaad plaatsvinden waarna het advies van de burgers zal worden overhandigd aan de gemeenteraad. Dat advies zal gaan over het onderwerp CO2-reductie. De vraagstelling die aan 100 burgers wordt voorgelegd is: Hoe kan de gemeente burgers helpen om hun eigen CO₂ uitstoot te verlagen?

Een burgerberaad is in Haarlem een nieuw instrument en ook voor de politiek is het nog even wennen. Niet alle partijen omarmen het  burgerberaad en sommige partijen hebben niet  zozeer kanttekeningen bij het instrument, maar wel bij het onderwerp, bleek donderdag 21 september in de Commissie Bestuur. Een meerderheid kon zich echter wel vinden in het burgerberaad over CO2-reductie en dit zal dan ook hoogstwaarschijnlijk in de raad worden bekrachtigd. 

Tijdens een eerdere inspiratiesessie voor raadsleden werd aandacht besteed aan het aspect van loting. Om een zo goed mogelijke afspiegeling van de Haarlemse samenleving te krijgen, wordt er in twee rondes geloot. Bij de eerste ronde krijgt een grote groep Haarlemmers een brief met de vraag om mee te doen. Degenen die zich aanmelden krijgen vragen voorgelegd over hun inhoudelijke standpunt t.o.v. het onderwerp, onderwijstype, gender, postcodegebied en leeftijd. Op basis van deze informatie volgt een tweede lotingsronde, waarbij de groepen die minder snel meedoen een grotere kans krijgen om ingeloot te worden. Zo ontstaat een groep van 100 deelnemers die de bevolking van Haarlem zo goed mogelijk representeert. Ook toegankelijkheid is een aandachtspunt. Om deelname voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken is er kinderopvang aanwezig, indien nodig kan er gebruik worden gemaakt van een tolk en deelnemers ontvangen een dagvergoeding van 50 euro.

Een ander punt van eerdere discussie over het burgerberaad was het mandaat. Sommige partijen waren bezorgd dat de gekozen gemeenteraad opzij zou worden geschoven en dat toevallig ingelote burgers de besluitvorming zouden overnemen. In het huidige voorstel is het mandaat van het burgerberaad een ‘zwaarwegend advies’. De gemeenteraad houdt het laatste woord, maar zal de aanbevelingen van de groep burgers zeer serieus nemen. GroenLinks Haarlem is groot voorstander van het burgerberaad en bracht samen met de Actiepartij het onderwerp CO2-reductie in. Wij denken dat het bij dit onderwerp een grote toegevoegde waarde heeft om burgers te betrekken. Bij een groot deel van de CO2-reductie die in Haarlem in 2030 gerealiseerd moet worden, hebben burgers namelijk een cruciale rol. Ze worden aangemoedigd om hun gedrag te veranderen: om minder vaak voor de auto te kiezen, om hun huizen te isoleren, hun tuin te vergroenen, noem maar op. Daarom vinden we het van grote waarde om burgers te laten meedenken over wat ze ervoor nodig hebben om de duurzaamheidsdoelen dichterbij te brengen.

We kijken enorm uit naar de aanbevelingen van het burgerberaad. 

- Janneke Barten, fractielid en lid van de stuurgroep Burgerberaad.