GroenLinks heeft onderzocht of er mogelijkheden zijn om een budget in te zetten om sport en cultuur ook voor kinderen uit gezinnen met een gezamenlijk inkomen tussen 130% en 150% van het minimumloon toegankelijk te maken/houden.

Nu de motie is aangenomen betekent dit voor kinderen uit gezinnen voor wie de uitgave voor sport en cultuur net te hoog was, dat ook zij kunnen gaan/ blijven sporten of muziek, theater of tekenles kunnen blijven volgen wat belangrijk is voor hun gezondheid en ontwikkeling.

De komende tijd zullen wij onderzoeken of het noodzakelijk en mogelijk is om de bestaande regeling
voor tegemoetkoming bij huiswerkbegeleiding uit te breiden . Ongelijkheid in het onderwijs is onwenselijk. Kinderen uit welvarende gezinnen behalen betere resultaten vanwege de kansen die ze hebben, terwijl kinderen uit gezinnen met een laag sociaaleconomische status, waaronder immigrantenachtergronden, vaak achterblijven. Dit moet veranderen! Laten we streven naar een eerlijke en rechtvaardige samenleving.