De sociale wijkteams en andere organisaties vallen per 1 januari 2023 niet meer onder de gemeente, maar onder de nieuwe organisatie Buurts. Kort geleden heeft Buurt een presentatie gegeven aan de commissie Samenleving over de uitvoerbare werkzaamheden. Als woordvoerder voor de commissie Samenleving was hier ook aanwezig. Na de presentatie waren er nog vele vragen vanuit de commissie en sociale wijkteams die niet zijn beantwoord. De sociale wijkteams geven aan dat de organisatie vanuit Buurts erg onoverzichtelijk is, bovendien heerst er veel onduidelijkheid door een gebrek aan communicatie over welke werkzaamheden de sociale wijkteams nu allemaal moeten uitvoeren. Volgens de sociale wijkteams is het aantal  werkzaamheden groot en uitgebreid, maar niet uitvoerbaar. Ook kampen de sociale wijkteams nu met het probleem, dat zij nog meer verantwoordelijkheden hebben gekregen, terwijl er sprake is van een personeelstekort. Dit zorgt voor meer onzekerheid, zowel bij de sociale wijkteams als bij de burgers. Hier komt nog bij dat Haarlemmers die afhankelijk zijn van hulp niet weten wat hen te wachten staat. Er heerst dus veel onzekerheid. Voorbeelden daarvan kom ik als raadslid  van GroenLinks ook tegen. Zo sprak ik onlangs een moeder die een autistisch zoontje heeft, waarbij de hulp vanuit het sociale wijkteam is stopgezet. Ze heeft hierbij geen verdere informatie ontvangen. Door de onduidelijkheid verkeren zij en haar kind in onzekerheid.

Daarnaast heb ik een aantal werkbezoeken gehad bij sociale wijkteams en heb ik hulpverleners  en Haarlemmers gesproken. Hieruit blijkt dat er een verschil is in inkomen, tussen onderaannemers en sociale wijkteams die vanuit de gemeente werkzaamheden verrichten. Dit zorgt voor een nog groter tekort aan medewerkers, doordat velen stoppen. Dit maakt de gehele situatie omtrent de sociale wijkteams zorgelijker. GroenLinks heeft hierover tijdens het vragenuur vragen gesteld aan het college en wethouder, aangezien wij goede arbeidsvoorwaarden belangrijk vinden. Tijdens de commissievergadering hebben we de problemen over het personeelstekort, het onoverzichtelijke werkplatform en de onduidelijke communicatie besproken.

Ik vind de signalen vanuit de sociale wijkteams zeer zorgwekkend. Wij blijven dit onderwerp nauwlettend volgen en zetten ons ervoor in dat de sociale wijkteams hun belangrijke werk optimaal kunnen blijven doen.  Al met al hopen wij op meer duidelijkheid, zodat de sociale wijkteams hun werkzaamheden optimaal kunnen verrichten om de burgers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.