Het is een grote eer om dit nieuws met jullie te delen. Ik heb mezelf kandidaat gesteld voor de Tweede Kamerverkiezingen en mijn naam is opgenomen op de lijst van niet-voorgedragen kandidaten. Graag wil ik dit nader toelichten.

Ik ben Palwasha Hamzad (38). Geboren in Kabul, Afghanistan. Tot mijn negende levensjaar heb ik in Afghanistan gewoond, daarna heb ik een leven van voortdurende vlucht gekend, op zoek naar een nieuw leven. Als tiener kwam ik als asielzoeker naar Nederland en heb hier mijn nieuwe thuis gevonden. Ik woon al 22 jaar in Nederland en mag mezelf een trotse Nederlander noemen.

Ik zie GroenLinks als de enige partij die Nederland kan veranderen, en dat was ook de reden dat ik me er op mijn achttiende bij aansloot en me ervoor inzette.

Van huis uit heb ik meegekregen dat je, waar je ook bent en wat je ook doet, moet blijven inzetten voor een rechtvaardige samenleving. Dit was ook de drijfveer achter mijn keuze om in het onderwijs te werken. Onderwijs vormt een essentiële pijler van de samenleving, en ik haal voldoening uit het opleiden van onze jonge generaties. Sinds 2012 werk ik fulltime in het onderwijs en ervaar ik dagelijks de gevolgen van het lerarentekort, armoede, ongelijkheid en het gebrek aan bewustzijn over de klimaatcrisis.

Na een korte periode als bestuurslid bij GroenLinks Haarlem, stelde ik me in maart 2022 kandidaat voor de Haarlemse gemeenteraad, namens GroenLinks, en werd met voorkeurstemmen gekozen. Ik ben woordvoerder in de commissie samenleving. Dit gaf me de eer en de kans om onze idealen te dienen en me in te zetten voor kwesties die me al jarenlang raken.

Gelukkig is mijn motie aangenomen deze zomer, waardoor de inkomensgrens voor cultuur- en sportvoorzieningen voor alle kinderen is verhoogd naar 150%. In samenwerking met het Armoedefonds heb ik ook 18 locaties kunnen voorzien van gratis menstruatieproducten. Nu werk ik samen met het armoedefonds om 2-3 keer per jaar hygiëneproducten beschikbaar te stellen aan scholen.

Ik streef naar beleid dat gelijke kansen en ontwikkelingsmogelijkheden biedt aan alle kinderen tot 21 jaar.

Ik vind dat natuureducatie een speerpunt in het basisonderwijs zou moeten zijn. Het integreren van natuureducatie in het basisonderwijs is cruciaal. Dit stelt ons in staat belangrijke stappen te zetten in de richting van bewustwording over klimaatverandering en duurzaam leven. Tijdens de lunchpauzes op school besteed ik graag mijn tijd aan natuureducatie, samen met leerlingen, in onze schoolmoestuinen. Op deze manier kunnen kinderen de natuur van dichtbij ervaren en leren ze er met zorg en bewustzijn mee om te gaan. Er zijn nog steeds doelgroepen die onvoldoende kennis en bewustzijn hebben van dit belangrijke onderwerp. Onze jongere generatie krijgt deze kennis niet vanzelfsprekend mee vanuit huis. Dit betekent niet dat ze niet willen deelnemen, maar dat er meer bewustwording en inspanning nodig is. Ik ben van mening dat het van essentieel belang is om natuureducatie op te nemen in het basisonderwijs.

Armoede is een aanzienlijk probleem vanwege deze ongelijkheid in combinatie met het lerarentekort, verergert de situatie nog verder. Ouders met een laag inkomen kunnen zich geen dure huiswerkbegeleiding of bijlessen veroorloven, in tegenstelling tot ouders met een hoog inkomen. Het lerarentekort leidt tot het uitvallen van lessen en onvoldoende onderwijs, wat resulteert in lage prestaties van kinderen uit financieel beperkte gezinnen. Deze kinderen worden vaak als 'achterblijvers' bestempeld vanwege beweringen dat het niveau te hoog ligt. Dit draagt bij aan ongelijkheid in het onderwijs, een zorgwekkend probleem dat onze jongere generatie op zo'n jonge leeftijd al ervaart. Ik ben van mening dat het onderwijssysteem dienstbaar moet zijn voor alle kinderen, ongeacht de sociaal-economische status van hun ouders.

Ik wil me inzetten voor het creëren van verbindingen tussen alle lagen van de samenleving. Ik werk aan een inclusieve samenleving waarin de diepe kloof tussen rijk en arm, die momenteel bestaat, wordt verkleind en iedereen de kans krijgt om te slagen in het leven.

Bij de komende verkiezingen wil ik me breder inzetten. Met mijn Afghaanse achtergrond en een uitgebreid netwerk binnen de multiculturele samenleving, landelijke zelforganisaties, vrouwenverenigingen en multiculturele verenigingen, streef ik ernaar om ergens hoog op de kandidatenlijst te staan. Mijn doel en intenties zijn om doelgroepen die normaal gesproken niet stemmen of op andere partijen stemmen, nu voor GroenLinks te kiezen vanwege mijn aanwezigheid op de kandidatenlijst. Ik wil maximale steun bijdragen aan onze linkse koers.

Ik hoop op jullie steun en stem tijdens het referendum van maandag 11 september tot vrijdag 18 september, zodat ik op de kandidatenlijst kan worden geplaatst.

Alvast hartelijk dank voor jullie vertrouwen in mij, mijn passie en mijn vastberadenheid.

Met warme groet, 

Palwasha Hamzad