Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat de samenleving anders moet, dat we te veel produceren en te veel consumeren en dat het milieu daar steeds slechter van wordt. Velen zijn ervan overtuigd dat het vijf voor twaalf is om de klimaatcrisis en de sociale crisis in de hand te houden. Maar over de mogelijkheden om de samenleving anders in te richten bestaat veel onzekerheid. Eén richting die steeds meer in de belangstelling staat is degrowth, oftewel ontgroei of postgroei. Paul Schenderling is daarvan in Nederland een belangrijke pleitbezorger.

Paul Schenderling
De hoofdboodschap van Schenderling is ook de titel van zijn boek: Er is leven na de groei. Het boek geeft hoop in bange dagen, want bevat veel praktische voorbeelden van initiatieven die gelukt zijn en hoe dat is gebeurd. Zijn overtuiging is helder. Zogenaamde groene groei is maar een lapje voor het bloeden, omdat de vermindering van CO2-uitstoot dan te langzaam gaat om de kritische anderhalve graad opwarming van de aarde af te wenden. Schenderling beredeneert dat het onontkoombaar is dat ons groeimodel op de schop gaat. De tijd van wikken en wegen is voorbij. We moeten aan de slag en het boek helpt daarbij, want begint met praktische voorbeelden van wat er is gelukt en hoe het anders kan.

Het boek heeft een uitzonderlijk breed draagvlak, omdat het door elf mede-auteurs is geschreven vanuit alle windrichtingen van de politiek: van SGP tot SP. Paul Schenderling is hiervan de spreekbuis/ vertegenwoordiger. Ook de reikwijdte van het boek is uitzonderlijk, want het varieert van nationaal beleid (zoals minder belasting heffen op arbeid en meer op vervuilende producten) tot lokaal initiatief (voorbeelden van deeleconomie, het opzetten van coöperaties en de introductie van een lokaal ruilmiddel (geld). Zo draagt iedereen zijn steentje bij.

Update: Merlijn Twaalfhoven komt ook!
Merlijn Twaalfhoven is componist en gaat met verbeeldingskracht, schoonheid en creativiteit wereldproblemen te lijf. Hij houdt een warm pleidooi om kunst niet uit te besteden aan professionele makers, maar om zelf te leren denken, kijken en voelen als een kunstenaar. “In tijden van grote veranderingen en onzekerheid, is het zaak dat we ons bekwamen in praktisch idealisme, en grote en kleine wereldproblemen gaan aanpakken met een kunstenaarsmindset”, aldus Twaalfhoven.

Haarlemse initiatieven
Op deze avond laten twee Haarlemse initiatieven zien hoe dit op lokaal niveau al volop in de praktijk wordt gebracht. Alice Taylor van Mooizooi en Raul Post van Stichting Ecoring vertellen hoe door hergebruik van materiaal en door stadslandbouw de ecologische voetafdruk wordt verkleind en zo een postgroei economie iets dichterbij komt. Duurzame en sociale doelen gaan daarbij hand in hand.

Met de ideeën van Paul Schenderling, de creativiteit van Merlijn Twaalfhoven en de praktijkvoorbeelden van Alice Taylor en Raul Post worden we niet alleen geïnformeerd, maar ook geïnspireerd om zelf een rol te spelen in de verandering die we willen zien.
Daarna is de zaal aan het woord aan de hand van stellingen en is er ruimte voor vragen en discussie.

Moderatoren Janneke Barten (GroenLinks Haarlem) en Marion Eeckhout (SDG). Leden van GroenLinks kunnen nu kaarten kopen voor gereduceerd tarief.