Op donderdagavond 13 juli werd deze motie om te zorgen voor een schooltuinvoorziening in Schalkwijk unaniem aangenomen in de raad bij de bespreking van de kadernota. 

De motie volgde op een eerdere bespreking in de commissie Beheer over het plan van de afdeling Natuur- en Milieueducatie (NME) van de gemeente. In dat plan stond dat de Poelpolder als laatste schooltuin in Schalkwijk wordt opgeheven, omdat NME op enkele meer geschikte locaties wil focussen. Er was in de commissie begrip voor het aanbrengen van focus, maar het werd ook betreurd dat daarmee de laatste schooltuin uit Schalkwijk verdwijnt. Gelukkig diende er zich meteen een mogelijke oplossing aan.

In Schalkwijk zijn namelijk meerdere stadslandbouwinitiatieven actief, zoals de Stichting Ecoring en Vrij Waterland (aan de Noord Schalkwijkerweg) en de buurtboerderij Nieuweweg. Sommige van deze initiatieven werken nu al samen met scholen om kinderen te laten kennismaken met tuinieren. Er is interesse om dit uit te breiden en om meer scholen en kinderen te bereiken. De motie van GroenLinks riep het college dan ook op om voor een schooltuinvoorziening in Schalkwijk samen te werken met de stadslandbouwinitiatieven of dit door hen te laten uitvoeren. Op deze manier krijgen de initiatieven uit de stad een mooie rol in een taak waar de gemeente momenteel geen capaciteit voor heeft. De langere termijn ambitie is dat elk kind in Haarlem ervaring opdoet met het bewerken van een tuin. GroenLinks is heel blij dat deze ambitie door de gehele raad ondersteund wordt.

De voordelen van schooltuinen zijn legio. Kinderen krijgen meer kennis over groente en fruit, bewegen meer en krijgen meer kennis over de natuur, zoals insecten en het bodemleven. Dit heeft ook positieve langere termijn gevolgen zoals een gezonder voedselpatroon, een gezondere levensstijl, meer bewustzijn van de natuur en betere sociale samenhang in de wijk. GroenLinks hoopt dat binnenkort nog veel meer kinderen hiervan kunnen profiteren.