Voorzitter bedankt,

GroenLinks kijkt terug op een succesvol jaar. We waren er weer. We mochten naar buiten en we draaiden onze lokale Haarlemse economie en brede welvaart. GroenLinks heeft drie punten; een vraag aan de commissie over het sportfonds, een streng betoog over de verduurzaming van het vastgoed en een positief verhaal over verduurzaming van onze verslaglegging. 

Een vraagje over het geld wat over is bij het sportfonds.  Afgelopen jaar is niet het hele budget van het jeugdfonds sport en cultuur Haarlem op gegaan. GroenLinks vindt het belangrijk dat dit budget elk jaar wordt opgemaakt zodat zoveel mogelijk Haarlemse kinderen kunnen sporten en naar cultuur kunnen gaan. Wethouder, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit budget goed terecht komt?

En dan ons tweede punt de realisatie van onze vastgoed ambities. We voldoen aan de verplichting label C voor gebouwen groter dan 100 m2. Betekent dat voorzitter dat er nog gebouwen zijn die echte energieslurpers zijn maar een uitzondering hebben op deze verplichting? En wanneer gaan we die nu is aanpakken? Na nu vijf jaar duurzaam doen en actie, kan het toch niet zo zijn dat we alleen acteren op een wettelijke verplichting met betrekking tot het vastgoed?

GroenLinks vindt dit alles gewoon rete traag. In 2017 is besloten om een inventarisatie te maken van ons vastgoed, er is daarna een software systeem ontwikkeld daaruit is het laaghangend fruit geïdentificeerd en ruim drie jaar later is er besloten om geld te investeren in de verduurzaming van ons vastgoed. Als we in 2017 gewoon direct hadden gehandeld dan was het geld alweer terug verdiend en waren we als het aan de verduurzamingsmaatregelen ligt alweer aan onze derde tranche bezig. Maargoed na drie jaar besluitvorming waarbij de raad in 2020 eindelijk het geld kan vrijgeven wordt een jaar erop besloten door het college de verduurzaming niet meer zelf te doen en bij SRO onder te brengen. Wat resulteert in de eerste investering van maar 300k in 2022. Dat is niet het tempo wat ik van het college verwacht, zeker niet, nu we in het coalitieakkoord Actie in de naam hebben (moeten) toevoegen. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de investeringen in vastgoed sneller worden uitgevoerd? Heeft u daar überhaupt nog controle over of is dat met het besluit van het college om ons vastgoed bij SRO onder te brengen geen sprake meer van?

Afsluitend met iets positiefs, we zijn ontzettend blij en trots dat ons college de volgende stap zet in duurzame verslaglegging. Het becijferen van CO2 bleek achteraf helemaal niet zoveel moeite als dat het college ons adviseerde. Gelukkig maar. GroenLinks ziet nog mogelijk om onze kennis over de verduurzaming van de jaarrekening te delen met de organisaties waar wij een deelneming in hebben Spaarnwoude en ODIJmond. Wethouder, ziet u die kansen ook? En kunt u dit punt meenemen naar de bestuursvergaderingen van deze entiteiten?

Naar aanleiding van onze bijdrage zijn de twee punten over Sportfonds en de CO2 begroting overgenomen. Aanstaande juni komt er een versnelling verduurzaming vastgoed naar de commissie. Hopelijk kunnen we snel doorpakken en de broodnodige investeringen doen in ons vastgoed!