Nieuws

Kaart Kruising Amerikaweg – Schipholweg & Amerikaweg – Boerhavelaan

Kruising Amerikaweg – Schipholweg & Amerikaweg – Boerhavelaan

In 2015 is na een verzoek van de vier wijkraden van Schalkwijk een motie aangenomen door de Raad om de kruispunten van de Amerikaweg met de Schipholweg en daaraan gerelateerd de Boerhavelaan naar de Amerikaweg te verbeteren. Deze kruispunten zijn zeer ernstige knelpunten, die zorgen voor  grote verkeerscongestie in de spits. De zorg van de wijkraden betrof de toenemende verkeersdrukte door de bouw van honderden extra woningen in de omgeving, zoals onder meer Vijverpark en entree Oost. Er is vervolgens een onderzoek gedaan waar alle betrokkenen hebben geparticipeerd. Uiteindelijk is er een plan gekomen dat volgens de regio suboptimaal is omdat de beste oplossing zou zijn de Mariatunnel te graven, zoals ook in de structuurvisie openbare ruimte staat.

GroenLinks Haarlem wil natuurlijk geen extra asfalt en wil dat de mensen uit de auto gaan en met de bus of fiets naar hun werk gaan. Wij streven naar een goede busverbinding tussen Schalkwijk en Amsterdam, zodat veel bewoners van Schalkwijk met de bus naar hun werk kunnen.  Nu deze kruispunten echter door de wijkraden, door de regio en door de Provincie werden gezien als ernstig knelpunt heeft GroenLinks toch voor de motie gestemd. Daarbij heeft GroenLinks wel bedongen dat de aandacht voor de verbetering van de kruispunten vooral gericht moest zijn op de veiligheid voor de fietser en de betere doorstroming van het OV.

In het huidige plan is nog geen goede oplossing voor het fietsverkeer opgenomen. GroenLinks is toch met het verlenen van het voorbereidingskrediet akkoord gegaan. Dit krediet is nodig om een voorlopig ontwerp te maken en de participatie van de omwonenden en andere betrokkenen te organiseren. Wij zullen heel kritisch de voorbereiding volgen en het voorlopig ontwerp grondig bestuderen, in elk geval op groenstructuur langs de weg, de plaats van de fiets in het plan en de plaats van het OV. Het enigszins verbreden van de kruising is naar onze mening beter dan de Mariatunnel, waar wij helemaal niet voor zijn en waarvan we erg hopen dat die niet nodig zal zijn.

Sacha Schneiders

Video: de noodklok luiden voor het klimaat

Ruim tweehonderdvijftig klokken roepen het kabinet op tot actie

Het is nu tijd om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Uit een recent klimaatrapport van de Verenigde Naties blijkt dat de opwarming van de aarde kan én moet worden beperkt tot 1,5 graad. Het verschil tussen 1,5 of 2 graden opwarming heeft desastreuze gevolgen voor de planeet. Vlak voor de internationale klimaattop in Polen wordt daarom de noodklok geluid door heel Nederland. Zo wordt een signaal gegeven aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

“Wij luiden de noodklok, omdat het tijd is om duurzaam te doen. Nederland kan en moet meer doen tegen opwarming van de planeet”, zegt Robbert Berkhout; in 2019 beoogd wethouder Economische Zaken & Duurzaamheid.

Lees verder
Jasper Drost in Raad 29 november 2018

Verruimen winkeltijden op zondag?

'Dit is triest, diep triest, zeggen CU en OPHaarlem'. Zo staat in het Haarlems dagblad van 1 december op pagina 9 opgetekend over de opstelling van GroenLinks in het debat over de openingstijden op zondag. Dit omdat GroenLinks vermeend van opstelling zou zijn gewijzigd. De argumenten rond onze opstelling worden niet genoemd. Die deel ik graag.
Afgelopen maanden heeft de gemeenteraad een aantal keer gediscussieerd over het verruimen van de openingstijden van winkels op zondag. Op dit moment mogen winkels tussen 12.00 en 18.00 uur open zijn (waarbij er een aantal uitzonderingen gelden, zoals voor bakkers). Om te onderzoeken of deze tijden nog wel aansluiten bij de wens van de stad is hier allereerst onderzoek naar gedaan. Daarna heeft het college een viertal scenario's opgesteld (niks veranderen, alleen supermarkten en grote bedrijven langer open, algemeen verruimen naar 12.00-20.00 uur en algemeen verruimen naar 10.00-20.00 uur). Tijdens de commissievergadering van 4 oktober werden deze scenario's besproken en kon er richting worden gegeven aan het collegebesluit. In de raadsvergadering na deze commissievergadering kon eventueel deze richting via een zgn. "motie vreemd" nog worden bijgestuurd. Daarna zou het college met een definitief voorstel komen welke dan uiteindelijk door de raad wordt vastgesteld. Een formaliteit, aangezien voor deze uiteindelijke vaststelling al op twee momenten richting kon worden gegeven.

Lees verder
Cora Yfke Sikkema heft glas water

Column Wethouder Cora-Yfke Sikkema: Terug naar de roots

Het is 5 november, even na half acht, ik zit bij een raadsvergadering. De eerste termijn van de begrotingsbehandeling is aan de orde. Ik word gebeld, had het telefoontje verwacht en verlaat de raadszaal via de antichambre om de telefoon op te nemen. Ik loop de gang in, waar André, mijn man, zit. Ondertussen heeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie van Oldambt mij verteld dat ze mij kan feliciteren, omdat de raad mij heeft voorgedragen als hun nieuwe burgemeester. Wow!

Ruim twee weken daarvoor had ik gehoord dat ik bij de laatste twee kandidaten zit. Je hoort dan niet of je eerste of tweede kandidaat bent. Die ruim twee weken waren spannend en duurden lang. Het “niet weten” viel me zwaar. En ook het “niet vertellen”. Slechts een paar mensen waren op de hoogte van deze sollicitatie en dat voelde in sommige situaties niet goed en erg ongemakkelijk. Naar de fractie en naar Robbert als fractievoorzitter: we zijn net als grootste partij begonnen aan een nieuwe periode. Een periode met een constructieve raad, een heel fijne fractie en (net als de vorige periode) een tof college. Met een prachtig programma waar ik met hart en ziel uitvoering aan geef.

Vrienden en familie wisten ook van niets. Het is raar om zo’n belangrijk proces voor je te houden. Dat is mij achteraf ook niet door iedereen in dank afgenomen en dat begrijp ik heel goed. De overgang naar burgemeesterschap betekent dat ik Haarlem ga verlaten. En dan ook nog naar Oldambt, ruim twee uur rijden vanaf Haarlem!

 

Lees verder

Uitbreiding van vuurwerkvrije zones dit jaar

In het coalitie akkoord “Duurzaam Doen” is onder het hoofdstuk Veiligheid het volgende actiepunt opgenomen: “De vuurwerkvrije zones die zijn ingesteld blijven en we kijken waar we deze kunnen uitbreiden”. Een grote wens van GroenLinks.

Tijdens de laatste jaarwisseling zijn op twee locaties in de stad - het Vogelhospitaal aan de Vergierdeweg en het Spaarne Ziekenhuis, locatie Haarlem - borden geplaatst waarmee mensen werden opgeroepen om op deze locaties geen vuurwerk af te steken. Dit is positief ervaren.

De vuurwerkvrije zones die zijn ingesteld, zijn vrijwillige vuurwerkvrije zones.

Dit jaar zijn de verzorgingstehuizen aangeschreven door de burgemeester. De Janskliniek heeft gereageerd met het verzoek om een vrijwillige vuurwerkvrije zone rondom de locatie in de Ridderstraat/Jansstraat in te stellen.

Daarnaast zijn er instellingen waar dieren verblijven aangeschreven: Artisklas, Manege de Zonneruiters, en het Huisdierencentrum Haarlem aan de Van Oosten de Bruijnstraat. Allen hebben aangegeven prijs te stellen op een vrijwillige vuurwerkvrije zone. Deze vier locaties zullen voorzien worden van bebording..

Stadsboerderij Schoterhoeve en Stadsboerderij Haarlemmerhout liggen in een bosrijke omgeving met zeer beperkte lokale bebouwing. De direct omwonenden zullen midden december per brief een verzoek krijgen om rekening te houden met de aanwezigheid van de dieren op de locaties en vuurwerk elders af te steken.

Klopt het frame: “Crisis van Links”? van het Pletterijdebat 4 december

Op dinsdag 4 december is er in de Pletterij een debat over "de Crisis van Links".

Waarom kon Links het grote ongenoegen over de economische crisis niet omzetten in verkiezingswinst?

De Pletterij onderzoekt in het debat de oorzaken van de “Crisis van Links”, de gevolgen daarvan en de mogelijkheden voor de toekomst.

Gastsprekers op deze avond zijn:

Dick Pels – Socioloog en publicist

Eddy Terstall – Mede-auteur van het manifest ‘Vrij Links’ en filmmaker

Dirk-Jan van Baar – Historicus, politiek commentator, journalist en columnist

Het debat wordt geleid door Bernt Schneiders – Directeur VSB Fonds en voormalig burgemeester van Haarlem.

Het debat begint op 20.00 uur, de toegangsprijs is €3,00.
Voor houders van de HaarlemPas en jongeren beneden 25 jaar € 2,50. Kaarten kunnen gereserveerd worden via www.pletterij.nl. De Pletterij is gevestigd aan de Lange Herenvest 122, 2011 BX  Haarlem.