Nieuws

Meet & greet 5 januari 2020

Kom naar de Meet & Greet van GroenLinks Haarlem in het nieuwe jaar op zondag 5 januari van 16:00 tot 18:00 in het 'Patronaat-café' (Zijlsingel 2) te Haarlem.

Lees verder
Kunstgras_Roséanne

Geen rubbergranulaat meer in Haarlem!

Donderdag 28 november was de vergadering van de commissie samenleving waar werd gesproken over de kunstgrasvelden in Haarlem. In eerdere berichten hield ik jullie al op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de kunstgrasvelden in Haarlem:

In dit stuk leest u meer over waarom GroenLinks geen rubbergranulaat wilt als infill van kunstgrasvelden en wat non-infill velden nu precies zijn.

In dit stuk leest u meer over het debat in de pletterij.

Nu zijn we in november en de kogel is door de kerk: in Haarlem komen geen velden meer met rubbergranulaat als infill!

Toekomst kunstgrasvelden in Haarlem

Na onze bijdrage in de commissie van februari en het pletterijdebat in september heeft de wethouder alle mogelijkheden met kunstgrasvelden verder onderzocht. Het college is nu (net als wij) van mening dat non-infill velden de toekomst hebben, zij zien non-infill velden als het beste alternatief voor in de toekomst. Non-infill velden zijn echter nog onvoldoende ontwikkeld om nu te gebruiken. De velden zullen binnen 3-5 jaar geschikt zijn om competitie op te spelen. De vraag rest dan wat doe je in de overgangsperiode? Het college stelt voor Kurk als infillmateriaal te gebruiken in plaats van rubbergranulaat. GroenLinks is heel blij met dit resultaat. Niet alleen werken we toe naar een toekomst waarbij er helemaal geen infill meer hoeft te worden gebruikt, dat betekent onder andere minder verspreiding van microplastics in het milieu, maar Haarlem zal vanaf nu ook geen rubbergranulaat meer gebruiken als infill. Wij zullen dan ook met de raad van december instemmen met dit voorstel.

  Lees verder
  Ja-Ja-Sticker

  Gemeentenieuws: Vanaf 1 januari 2020 niet meer standaard ongeadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbus

  Vanaf 1 januari 2020 ontvangen inwoners en bedrijven uit de gemeente Haarlem niet meer standaard ongeadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbus. Alleen als zij aangeven dit te willen ontvangen krijgen zij dit. Mensen kunnen dit aangeven door een Ja-Ja sticker op de brievenbus te plakken. De Ja-Ja sticker is op te halen in de publiekshal van de gemeente en, zo lang de voorraad strekt, verkrijgbaar in bibliotheken in Haarlem.

  Per 1 januari 2020 zijn er de volgende mogelijkheden

  •     Geen sticker: Geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen
  •     Nee-Ja sticker: Geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen
  •     Ja-Ja sticker: Wel ongeadresseerd reclamedrukwerk, wel huis-aan-huisbladen
  •     Nee-Nee sticker: Geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, geen huis-aan-huisbladen

  Waarom de Ja-Ja sticker in Haarlem?
   

  Lees verder
  PBD container Laan van Berlijn

  Plastic, Blik en Drinkpakken scheiden in flat Laan van Berlijn

  Het scheiden van ons afval is heel belangrijk. Composteerbaar afval kan gecomposteerd worden en gebruikt worden als mest; glas, blik en plastic kan hergebruikt worden en drinkpakken kunnen verwerkt worden zodat er minder restafval overblijft. Al met al zorgt het voor een meer circulaire economie, waarin minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat onze afvalberg, die noodzakelijkerwijs verbrand moet worden, steeds kleiner wordt.

  In de flats aan de laan van Berlijn wilden de bewoners graag hun afval scheiden. Alleen het probleem was, dat de containers voor gescheiden afval op een kwartier lopen staan van de flats en de flats ook nog mede wordt bewoond door mensen voor wie, vanwege hun leeftijd, die afstand groot is. Hier moest een oplossing voor gevonden worden en die is gevonden !

  Na een verzoek daartoe van een bewoonster heeft GroenLinks Haarlem contact gezocht met Spaarnelanden. Ook Spaarnelanden vond het belangrijk dat mensen, die hun afval graag willen scheiden, daarin gefaciliteerd worden.

  Met Spaarnelanden samen is naar een oplossing gezocht. Uiteindelijk is op 25 november j.l. een bovengrondse PBD-container geplaatst bij de flat nabij het wijkcentrum, zodat de bewoners in elk geval hun Plastic, Blik en Drinkpakken gescheiden kunnen aanbieden.

   

  Sacha Schneiders

  Roséanne, Ikiena, Marie Thèrése, Sacha Oranjeverlichte Bavo

  Haarlem kleurt oranje -Safe Streets

  Gisteren is ook in Haarlem het startsein gegeven voor het vijftien dagen durend appél om wereldwijd het geweld tegen vrouwen te stoppen. Om zoveel mogelijk mensen daar 15 dagen lang aan te herinneren worden wereldwijd en ook in Haarlem overheidsgebouwen deze dagen in een oranje gloed gezet. De toren van de Bavo, het stadhuis, de molen aan het Spaarne en het Provinciehuis zijn gisterenavond in oranje licht gezet en blijven dat tot en met 10 december, de dag van de rechten van de mens.

  De start werd verricht door onze wethouder Marie Therese Meijs. De dames van de fractie van GroenLinks Haarlem waren natuurlijk aanwezig om steun te betuigen.

  Geweld tegen vrouwen is iets van overal en alledag. Ook in Nederland hebben 8 op de 10 vrouwen te maken gehad met - vaak seksueel getint - geweld, per jaar sterven in Nederland 25 vrouwen aan de gevolgen van dergelijk geweld. Internationaal is het probleem nog vele malen groter. Reden genoeg om aandacht te besteden aan dit fenomeen.

  In Haarlem wordt dit jaar een van de doelen van Orange the World nader beschouwd, te weten safe streets. Via https://soroptimistclubhaarlemkennemerland.nl/safe-streets-haarlem/ kun je een korte enquête invullen, waarin je kunt aangeven of er nog onveilige straten/plekken zijn in Haarlem en waar die zich dan bevinden. Op 10 december zal het resultaat van de enquête aan de burgemeester van Haarlem worden aangeboden.

  Startnotitie Stephensonstraat (Hoorne in gebreke)

  Stephensonstraat

  Uitgesproken GroenLinks in de raadsvergadering van 21 november. De raad heeft de startnotitie Stephensonstraat vastgesteld.

  GroenLinks was zeer kritisch over het proces dat voorafging aan deze startnotitie. De ontwikkelaar van het Remiseterrein, Hoorne Vastgoed, had op het Remiseterrein een blok moeten bouwen met zo’n 34 sociale woningen, het zgn Blok 6. Een blok dat als een van de eerste blokken op het Remise terrein had moeten worden gebouwd.

  Hoorne wilde uiteindelijk het blok niet bouwen vanwege zichtlijnen. Daar waren wij en vele andere partijen het niet mee eens.

  Uiteindelijk is na veel discussie een plan door Hoorne ontworpen om de sociale woningen op de Stephensonstraat te gaan bouwen. Een plan dat door de gemeente aangepast moest worden om aan alle eisen te laten voldoen. En daar kunnen we uiteindelijk mee akkoord gaan en hebben ingestemd met de startnotitie.

  Lees verder