Nieuws

Sacha Schneiders in commissie Beheer

Uitvoering SOR, Duurzaam Doen !

Eindelijk gaan we duurzaam doen! Het eerste echte uitvoeringsplan voor de verbetering van de openbare ruimte in Haarlem is door de Raad aangenomen. En dat is mooi, want daarin staan veel dingen die wij als GroenLinks Haarlem van harte toejuichen.
Zo gaat de gemeente dit jaar de hoofdbomenstructuur versterken. Dat betekent dat we meer bomen gaan planten om de bomenrijen langs de Amsterdamsevaart, de Bazellaan, de Pladellastraat, de Nagtzaamstraat (ter hoogte van de brug), de Schalkwijkerstraat, de Gedempte Herensingel, de Oudeweg en Waarderweg  weer compleet te maken.
Daarnaast gaat de gemeente in de binnenstad 50-70 bomen planten en gaat de gemeente op zoek naar de plek voor de eerste Tiny Forest. Een tiny forest is een bos, zo groot als een tennisbaan, met veel bomen en ook veel mogelijkheid om in het bos te spelen en te wandelen. Er moeten meer tiny forests komen in Haarlem, maar de eerste zal in elk geval dit jaar worden aangelegd.

Lees verder
Illustratie uit RKC rapport "Meerwaarde met Groen"

Naar een samenhangend groenbeleid

In maart 2016 heeft de Rekenkamercommissie (RKC) een rapport ingediend, getiteld “Meer waarde met groen”. Het rapport had tot doel te onderzoeken hoe de gemeente Haarlem de kwaliteit van openbaar groen versterkt om te komen tot een toekomst- en klimaatbestendige stad.  De conclusie van het rapport Van de RKC is dat er allerlei beleidsstukken zijn op het gebied van groen maar dat de samenhang tussen de verschillende onderdelen ontbrak. Ook de geplande burgerparticipatie was nog niet goed van de grond gekomen en de combinatie groen en bouwen liep achter. De RKC heeft in haar rapport in 2016 aanbevelingen geformuleerd, met de bedoeling de zwakke plekken in het groen door de gemeente te laten oppakken. De aanbevelingen zijn destijds allemaal door de Raad overgenomen. De gemeente moest dus aan de bak op het gebied van groen.
In de commissievergadering van 14 februari j.l. werd de tweede informatienota besproken, die de gemeente aan de Raad stuurt om aan te geven op welke manier de aanbevelingen van de RKC en de Raad zijn opgevolgd.

Lees verder
Bloemen voor Peter

Peter Olaf van der Mark geinstalleerd als raadslid

Peter Olaf van der Mark is in de raadsvergadering van 28 februari geinstalleerd. Hij maakt de GLH-fractie van 9 zetels weer compleet na het vertrek van Robbert Berkhout als wethouder in het College. Peter Olaf was reeds eerder in deze periode tijdelijk raadlid als vervanger van Melissa Oosterbroek tjdens haar zwangerschap.
Na zijn installatie ontvangt hij bloemen en de felicitaties van Afdelingsbestuurvoorzitter Adrie Zuidervaart. Uiteraard vertrekt Peter Olaf uit het Afdelingsbestuur.

(Foto: Ziggy)

"Water Natuurlijk" aanbevolen partij in Waterschap Rijnland verkiezing 20 maart

IJsvogel en logo Water Natuurlijk

Water Natuurlijk is een onafhankelijke vereniging/Politieke Groepering, die aanbevolen wordt door GroenLinks en D66. Het zijn groene bestuurders met hart voor blauw. Water Natuurlijk zet zich in Rijnland in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water en voor natuur, landschap en recreatie, een betere leefomgeving voor mens en dier.

Water Natuurlijk vormt een fractie in het Waterschap Rijnland en heeft (nu nog) in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijnland 3 zetels. (CDA- 4, VVD-4, Politieke Groepering Agrarische Bedrijven-8 enzovoort)

Meer informatie. Bij de kandidatenlijst treft u uit Haarlem op nr 3. Enrico van Dijk (afgelopen periode duo-lid) en op 10. Wil van Warmerdam (Spaarndam).

GroenLinks op Haarlem 105 over waterstof en de stadsecoloog

Haarlem 105

Maandag 18 februari was Melissa Oosterbroek namens GroenLinks Haarlem te horen op bij het Haarlem 105 radioprogramma van Arno van der Vuurst ‘Haarlem Leeft’  

Onderwerpen: de mogelijke komst van een stadsecoloog en de onmogelijkheden / mogelijkheden van waterstof in de energietransitie in onze stad. Middels deze link kunt u het radio interview terug beluisteren:

https://drive.google.com/file/d/1OJCQLXVD399JPX0xNcqlXbdhFAKIEmoJ/view?usp=sharing