Er werden mooie woorden gesproken door de vertegenwoordigers van het burgerberaad dat uit circa 100 gelote deelnemers bestond. Het beraad werd verbindend genoemd, de deelnemers stonden open voor elkaars mening, er was een enorme drive en passie. Ook waren ze oplossingsgericht en hadden ze veel geleerd. De deelnemers in de zaal knikten tevreden. En achterin de zaal zag ik een paar stralende ambtenaren, ook daar was de positieve energie voelbaar. 

Al luisterend naar die mooie woorden dacht ik: yes, yes, yes! Het burgerberaad is geworden wat we ervan hadden gehoopt. Burgers die met elkaar in gesprek gaan, de tijd krijgen zich te verdiepen en die hun kennis en ervaring meebrengen om samen tot oplossingen te komen: dat werkt. 

Als raadslid zie ik nogal eens de andere kant van de medaille. Boze bewoners die zich niet gehoord voelen. Participatietrajecten die door de gemeentelijke organisatie en door getergde bewoners totaal anders worden beleefd. LuHet was snel voorbij, maar toch een mooi momentje. Op 27 januari overhandigden drie vertegenwoordigers van het eerste Haarlemse burgerberaad hun adviezen aan twee wethouders en twee raadsleden. Het burgerberaad had z’n werk gedaan. Nu is het aan het college en aan de raad om met de aanbevelingen aan de slag te gaan. 

ide tegenstanders van plannen, waarbij je je afvraagt in hoeverre deze mensen de zwijgende meerderheid representeren. 

En laat ik voorzichtig zijn, ook het burgerberaad is niet perfect. Omdat dit het eerste burgerberaad is, zal er uitgebreid geëvalueerd worden. Ik kan me voorstellen dat daar de aanbeveling uit zal komen om nog meer te doen aan diversiteit van het burgerberaad. Daarvoor is echt al het nodige uit de kast gehaald, zoals gestratificeerde loting, een dagvergoeding, mogelijkheid voor vertaling en kinderopvang en een persoonlijke benadering van deelnemers. In dit burgerberaad waren allerlei soorten mensen vertegenwoordigd, maar nog steeds valt er aan diversiteit wel wat te winnen. 

Verder komt nu een cruciale volgende stap: de opvolging van de aanbevelingen. Er zijn 25 adviezen over CO2-reductie door het burgerberaad uitgebracht. Die gaan over Mobiliteit (zoals goedkoop OV binnen de stad, bredere fietspaden en minder ruimte voor de auto), Consumeren (zoals een groene winkelstraat met tweedehands winkels en vegan restaurants), Groen (groentetuinen in de wijk) en Wonen (one stop shop voor informatie en subsidies). Ook een belangrijk onderdeel is de communicatie, zoals een informatief kunstwerk op een centrale plek in de stad dat ons duurzame gedrag laat zien en stimuleert. Het hele rapport met adviezen is hier te lezen: https://gemeentebestuur-haarlem.notubiz.nl/document/13761465/1/Adviezen+burgerberaad+CO2+reductie

Voor het college en voor de raad geeft dit een duidelijke richting mee voor het onderwerp CO2-reductie en de adviezen worden binnenkort in de commissie Beheer besproken. Ook naar het instrument burgerberaad gaan we kijken. Kunnen we een Verordening Burgerberaad vaststellen, zodat er vaker over verschillende onderwerpen een burgerberaad kan worden gehouden? 

Het burgerberaad geeft mij een beetje hoop. Ik vind het hoopvol dat het onderwerp klimaat niet hoeft te polariseren, maar dat het ook veel positieve energie en betrokkenheid kan losmaken. Dat een dialoog tussen heel verschillende burgers zoveel begrip, respect voor elkaar en oplossingen kan opleveren. En dat de kloof tussen de overheid en de burger ook verkleind kan worden. Het voelt als een tegengif voor polarisatie en ik hoop dat we dit instrument nog veel vaker gaan gebruiken, niet alleen in Haarlem.