Tijd vliegt! Het is een cliché, maar daarom niet minder waar. We zijn in maart op de helft van deze bestuursperiode. Aan het einde van deze periode willen we zichtbaar resultaat zien. Dus niet allemaal nieuwe mooie nota's, onderzoeken of ideeën, maar juist actie op straat: meer geveltuintjes en meer groene schoolpleinen. Minder ruimte voor de auto en juist meer voor fiets en spelen en ontmoeten. Daarvoor moeten we stappen blijven zetten en keuzes maken. En over die keuzes zijn we graag eerlijk.

In 2023 hadden we grotere stappen willen zetten. Haarlem is een compacte stad. Haarlem is een versteende stad en dat mag en moet anders. Dan moet je als politicus eerlijk zijn dat dus niet alles kan. We kunnen niet én vergroenen én nieuwe woningen bijbouwen én ons op dezelfde manier blijven verplaatsen. De schaarse openbare ruimte is nu niet goed verdeeld. Teveel ruimte wordt ingenomen door geparkeerde auto's. En in grote delen van Haarlem staan die auto's overal en ook fout geparkeerd. Daar willen we iets aan doen. Daarom het reguleren van parkeren. Door te werken met vergunningen en een vergunningenplafond daaraan te koppelen en vervolgens bij herinrichtingen van straten meer ruimte in te richten voor groen en spelen/ontmoeten, zorgen we op termijn voor meer ruimte op straat en een betere verdeling van die schaarse ruimte. In maart heeft om de deze reden de raad de nota parkeerregulering aangenomen. Nadat een verzoek om hierover een referendum te houden in eerste instantie was afgewezen, is dit uiteindelijk (oa door een uitspraak van voorzieningenrechter) wel gehonoreerd door de raad. Dit heeft voor vertraging gezorgd. 6 maart zal het referendum worden gehouden. Komende weken zal op onze site meer uitleg komen waarom wij voorstander zijn van reguleren en wat de parkeernota precies inhoudt.

In 2024 zullen weer een groot aantal projecten besproken worden. We kijken uit naar de vordering. Ik denk aan vergroenen Bisschop Bottemanneplein, vergroenen Europaweg, nieuwe Prins Bernhardlaan, nieuwe duurzame woningen rond winkelcentrum Schalkwijk, bouw Markthal, verdere ontwikkeling warmtenet, vergroenen Gedempte Oostersingelgracht, OV Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid, Stationsplein enz enz enz. Ik kijk uit naar weer een succesvol, groen, duurzaam en eerlijk jaar!