Fractievoorzitter Jasper Drost: 'Het parkeerreferendum heeft een duidelijk signaal afgegeven. De fractie wil recht doen aan deze uitslag en goed kijken waar de zorgen van Haarlemmers zitten om duidelijker te krijgen waarom mensen voor of tegen hebben gestemd. Daarbij zullen we nooit uit het oog verliezen dat er in een flink aantal Haarlemse wijken grote problemen zijn met veel auto's in de straat. Daardoor is er weinig plek voor groen, ontmoeten en spelen. Daar blijven we naar oplossingen zoeken.'

Woordvoerder parkeren Janneke Barten: 'We willen in Haarlem woningen bouwen en ook meer groen in de stad, met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en OV en minder voor autogebruik. Een goed parkeerbeleid is een randvoorwaarde voor al die opgaven. Tegelijkertijd zijn er rondom het referendum veel bedenkingen naar voren gekomen, zoals de betaalbaarheid en parkeergelegenheid voor bezoekers. En veel mensen voelden zich in het proces niet genoeg gehoord. We gaan ons goed beraden hoe daarmee om te gaan.'