Waarom VOOR betaald parkeren? Afspelen op YouTube

Door de jaren heen is Haarlem flink gegroeid. Er zijn ook steeds meer en steeds grotere auto’s in de stad gekomen en veel wijken zijn daar niet op gebouwd. Stoepen staan overvol met auto’s, vaak ook van mensen die helemaal niet in de wijk wonen. Alle parkeerplaatsen in de openbare ruimte in Haarlem tellen zelfs op tot 150 voetbalvelden. Als we die ruimte anders gebruiken, krijgen we een leefbaardere stad. Daarom wil GroenLinks net als een meerderheid van de gemeenteraad in de drukste wijken betaald parkeren invoeren. 

9 voordelen van betaald parkeren 

  1. Met betaald parkeren kun je je auto kwijt in je eigen wijk. In veel wijken waar nog geen betaald parkeren is, staan auto’s geparkeerd die daar helemaal niet horen. Bewoners moeten lang zoeken voor ze een plek vinden. Door betaald parkeren kunnen de parkeerplaatsen weer gebruikt worden door de bewoners voor wie ze bedoeld zijn.
  2. Ruimte voor bomen en groen. Met betaald parkeren komt er meer ruimte voor groen. De gemeente legt bloemperken aan, of bewoners maken eigen tuintjes. Er kunnen meer bomen worden geplant. Dat zorgt voor een fijne stad en helpt voor verkoeling tijdens hete zomerdagen en voor schonere lucht. 
  3. Ruimte voor fietsen. Met betaald parkeren komt er ruimte voor meer fietsenrekken, zodat minder fietsen op de stoep hoeven te staan. 
  4. Ruimte voor ouderen, mensen met een beperking en ouders met kleine kinderen. Iedereen die weleens met een kinderwagen, een rollator of rolstoel door Haarlem loopt, weet dat het soms lijkt op een hindernisbaan. Auto’s staan over de stoep heen geparkeerd, waardoor kwetsbare voetgangers de straat op moeten. Met betaald parkeren komt er ruimte voor bredere, toegankelijke stoepen voor iedereen. 
  5. Ruimte voor kinderen en gezelligheid in de straat. Vraag kinderen wat ze willen met hun straat en het antwoord is: plek om te spelen. Door betaald parkeren komt er ruimte voor meer speeltoestellen, of voor bredere stoepen waarop je veilig kunt skeeleren of stoepkrijten. Of voor bankjes waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. 
  6. Ruimte voor veilig oversteken. Door de hoge parkeerdruk staan auto’s vaak vlakbij kruispunten geparkeerd waar dat niet mag. Met betaald parkeren komt er ruimte bij kruispunten en heeft iedereen goed zicht op de weg waardoor je veilig kunt oversteken. 
  7. Ruimte voor water. Door klimaatverandering zullen hevige regenbuien zoals afgelopen najaar steeds vaker voorkomen. Betaald parkeren creëert ruimte voor waterberging op plekken in de stad die kwetsbaar zijn voor wateroverlast. Zo kunnen we wateroverlast in de toekomst voorkomen. 
  8. Betaald parkeren is rechtvaardig. Het aanleggen en beheren van parkeervoorzieningen kost de gemeente geld. Door betaald parkeren betalen de gebruikers van parkeerplaatsen mee aan die kosten. Mensen die geen auto hebben en vaker een lager inkomen, betalen zo niet mee aan parkeervoorzieningen die ze niet gebruiken. In Haarlem heeft 21,5% van de huishoudens geen motorvoertuig en zit in de laagste inkomensklasse (bron: CBS, 2018).
  9. Met betaald parkeren kunnen we onze klimaatdoelen halen. Haarlem wil 60% CO2 reduceren in 2030 ten opzichte van 2017. Van onze totale CO2-uitstoot zorgt mobiliteit voor ongeveer 20%. Om onze klimaatdoelen te halen, is het minimaal nodig dat het aantal auto’s niet verder toeneemt. Met betaald parkeren houdt de gemeente grip op het aantal auto’s in de stad. 

Heb je een andere vraag? Neem contact op met raadslid Janneke Barten via jbarten.glh@haarlem.nl De volledige informatie van de gemeente over het nieuwe parkeerbeleid is hier te vinden. 

Waar komt betaald parkeren?
Betaald parkeren wordt ingevoerd als uit tellingen is gebleken dat de parkeerdruk hoger is dan 85% (op 100 parkeerplaatsen staan minimaal 85 auto’s) en er nu nog geen betaald parkeren is. Dit geldt voor de Amsterdamsewijk, Delftwijk, Duinwijk, Haarlemmerhoutkwartier, Houtvaartkwartier, Indischewijk, Slachthuiswijk, Ter kleefkwartier, Transvaalwijk, Vogelenwijk en Vondelkwartier. 

Waarom komt er een referendum?
Een meerderheid van de gemeenteraad is voor het nieuwe parkeerbeleid, inclusief een uitbreiding van betaald parkeren. Maar er zijn genoeg handtekeningen opgehaald om een raadgevend referendum over betaald parkeren te laten plaatsvinden. Het parkeerbeleid is daarom tijdelijk stopgezet, totdat het referendum is gehouden. Het referendum is geldig als de opkomst meer is dan 30%. 

Verdient de gemeente aan betaald parkeren?
Het creëren, onderhouden en beheren van openbare parkeervoorzieningen kost de gemeente geld. Door middel van betaald parkeren betalen autobezitters mee aan de kosten die gemaakt worden door het beslag dat zij leggen op de openbare ruimte. GroenLinks vindt dit rechtvaardig. 

Voor een eerste auto wordt in zone C het parkeertarief € 8,25 per maand en voor een tweede auto € 36,50 per maand. In zone D wordt dit respectievelijk € 5,35 en € 23,35 per maand. GroenLinks vindt dit tarief redelijk, gezien de kosten die autobezit nu eenmaal met zich meebrengt. (Volgens het Nibud is dit ruim € 300 per maand voor een miniklasse auto en tot € 670 per maand voor een middenklasse auto.) 

Waarom wordt er geen nul-tarief gehanteerd voor de eerste auto?
Parkeerplekken zijn niet ‘gratis’. Zoals hierboven aangegeven, maakt de gemeente kosten voor
beheer, onderhoud en het aanleggen van parkeerplaatsen. GroenLinks vindt het alleszins redelijk dat
gebruikers een bijdrage leveren aan die kosten. Daarnaast kan een financiële prikkel voor
autobezitters die de auto niet dagelijks nodig hebben een stimulans zijn om de (tweede) auto weg te
doen en te kiezen voor fiets, OV of een deelauto.r maximaal twee parkeervergunningen per huishouden worden verstrekt. Het is wel mogelijk om de derde auto aan de rand van de stad te parkeren en bijvoorbeeld met de fiets naar je derde auto te gaan.