Het doel van dit initiatief is om bewustwording en natuureducatie daadwerkelijk te integreren in hun dagelijkse en wekelijkse activiteiten. Verschillende doelgroepen en leeftijdscategorieën komen dagelijks langs bij deze stichtingen, en het streven is om hen op laagdrempelige wijze te inspireren en informeren over het belang van vergroening, verduurzaming en een gezonde levensstijl. Ik streef ernaar bewustzijn te creëren in verschillende Schalkwijks wijken over energiebesparing als middel om hoge kosten te vermijden. Dit omvat een grotere inzet op zonnepanelen, het bevorderen van groene ruimtes ten koste van tegels, het gescheiden inzamelen van afval, een verbeterd circulatiesysteem en het stimuleren van gezonde voedselkeuzes met meer groenten en minder vlees.

Dankzij constructieve samenwerking gaat het project binnenkort officieel van start. Daarnaast tracht ik samen te werken met Plettrij om bewustwording van duurzaam leven en natuureducatie in Schalkwijk meer in beeld te brengen via debatten en laagdrempelige gesprekken. Onlangs woonde ik met wethouder Robert Berkhout een inspirerend debat bij, waar ik veel voorstellen, ideeën en vragen van Haarlemmers kon verzamelen.

In januari staat het volgende debat gepland, ter inspiratie van scholen en schoolbesturen. Hoewel we als gemeente geen zeggenschap hebben over de inhoud van het onderwijs, is het doel om hen te motiveren, informeren en inspireren om scherper te kijken naar het belang en de meerwaarde van natuureducatie in het basisonderwijs. Als gemeente zou een mooie eerste stap zijn om mogelijk de lespakketten te faciliteren en beschikbaar te stellen voor basisscholen.

 

Als een raadslid van GroenLinks klimaat partij ben ik vastbesloten me meer dan ooit in te zetten voor onze idealen en bevorderen en waarborgen van een rechtvaardige klimaatbeleid, duurzame toekomst. 

 

Ik kijk uit naar de concrete resultaten van mijn inzet in het komende jaar op het gebied van natuureducatie, bewustwording van duurzaam leven in Schalkwijk, een gezonde levensstijl en het betrekken van jongeren bij het begrijpen van rechtvaardig klimaatbeleid, het belang van duurzaamheid en groen voor nu en toekomstige generaties, en bewuste keuzes tijdens verkiezingen.