In het nieuwe Spaarnepark moeten de sportvoorzieningen, die er nu zijn, weer een plek krijgen. Maar het park moet multifunctioneler worden, meer een park voor iedereen, sportief of niet, jong en oud. Tegelijkertijd moeten  in het park voorzieningen worden getroffen om de klimaatverandering op te vangen en moet het park bijdragen aan de vergroening van de openbare ruimte en de verbetering van de biodiversiteit.

In het huidige park zijn de sportvelden van wat vroeger voetbalclub Young Boys was in gebruik gegeven aan enkele groene initiatieven in de stad, waaronder Ecoring en de pluktuin. Deze initiatieven hebben veel gedaan om de oude voetbalvelden om te toveren tot een groene oase, met stadslandbouw, een pluktuin en ruimte waar schoolkinderen kunnen leren wat natuur eigenlijk betekent.

Door de wethouder zijn twee varianten uitgewerkt. Eén variant waarbij de “tuinen” grotendeels behouden blijven. Een deel zal moeten worden ingeruimd voor parkeren. De tweede variant plaatst op de plek van de “tuinen” beachvolleybalvelden. Het college van B&W stelt voor te kiezen voor de tweede variant, A, dus beachvolleybal in plaats van biodiversiteit.

GroenLinks Haarlem vindt ruimte voor recreatie en sport belangrijk, maar is ook van mening dat deze “tuinen” ook in de nieuwe opzet bewaard moeten blijven. Het maakt onderdeel uit van het Natuur netwerk Haarlem, betrekt een heel andere groep mensen bij het Spaarnepark en zorgt niet alleen voor biodiversiteit maar ook voor een sociale omgeving in de wijk.  Deze sociale omgeving en de activiteiten vinden het hele jaar door plaats.

GroenLinks Haarlem is van mening dat variant 1 de uiteindelijke keuze van de stad zou moeten worden. Een brede invulling van het park met voor elk wat wils, het hele jaar door.

 

Varianten