Ondersteund door Tom Snelting met een boeiende PowerPoint en programma, bood de avond de aanwezigen de gelegenheid om ideeën uit te wisselen, informatie te verzamelen en een luisterend oor te bieden.

Na het welkomstwoord van Tom had ik de eer om de avond te openen. Na een korte bespreking namen aanwezigen plaats aan ronde tafels om in groepen ideeën, voorstellen, problemen en alles wat ze wilden delen in kaart te brengen. Dit proces werd gedurende het hele evenement visueel vastgelegd door een kunstwerk in de vorm van een praatplaat.

Verschillende sprekers uit het onderwijsveld en maatschappelijke organisaties, waaronder enkelen uit Amsterdam, deelden hun ideeën en ervaringen. Erica Bastiaans sloot de avond af met mooie woorden, bedankingen aan de aanwezigen, mede-organisatoren en de Griffie.

Met trots kan ik zeggen dat ik veel positieve reacties heb ontvangen. Onderwijsdeskundigen hebben veel gehad aan deze inspirerende en proactieve avond over diverse onderwerpen, zoals het lerarentekort, kansengelijkheid en andere vormen van onderwijs die efficiënter werken binnen het huidige lesprogramma en onderwijssysteem. We kijken uit naar het vervolgprogramma en het Stadsgesprek om het lerarentekort op lokaal niveau deels aan te pakken.