GroenLinks Haarlem is er een groot voorstander van om Haarlemmers te betrekken bij de klimaatcrisis door middel van een burgerberaad. In een betoog over dit onderwerp zei raadslid Janneke Barten: 

“De veranderingen die nodig zijn om onze CO2 uitstoot flink te laten dalen, zijn substantieel en iedereen in Haarlem gaat ermee te maken krijgen. Van het isoleren en anders verwarmen van huizen, tot minder of anders consumeren, een andere manier van vervoer, en ga zo maar door. Dit zijn niet het soort veranderingen die je kunt opleggen van bovenaf. Wanneer burgers er nauw bij worden betrokken, wanneer het hun eigen maatregelen zijn, waarbij ze gezamenlijk een afweging hebben gemaakt voor het maatschappelijke belang, zal de kans op succes veel en veel groter zijn. We hebben onze burgers keihard nodig.”

De stuurgroep burgerberaad bestaat uit ambtenaren en vertegenwoordigers van GroenLinks, D66, de Actiepartij en de PvdA. De eerste taak van de stuurgroep was om een geschikt onderwerp vast te stellen voor het eerste burgerberaad dat als pilot zal worden uitgevoerd. Naast CO2-reductie werden ook Gezonde stad en Wonen voor jongeren ingebracht, respectievelijk door D66 en de PvdA. 

De beslissing over het onderwerp had eigenlijk al moeten vallen in de commissievergadering van 19 januari, maar toen hadden enkele partijen geen spreektijd meer en wilden daarom geen uitspraak doen over hun voorkeur. Na afloop werd besloten om per e-mail input op te halen en fracties konden punten verdelen per onderwerp. CO2-reductie kreeg veruit de meeste steun met 57 punten tegenover 26 voor beide andere onderwerpen. De stuurgroep zal nu met een voorstel komen voor een burgerberaad over CO2-reductie, dat eerst in de commissie Bestuur en daarna in de raad wordt besproken. Als de raad positief beslist wordt het daarna uitgevoerd.