Maar vooral na de zomer merkte ik dat de tijd ontbrak om mij goed voor te bereiden zoals ik dat altijd heb gedaan; het lezen van zoveel mogelijk stukken, ook van dossiers waar ik geen woordvoerder op ben om een constructieve bijdrage aan de debatten en discussies in de fractie en commissie te kunnen leveren. Daardoor verdween deels de drive die zo belangrijk is voor dit werk. Als adviseur in het culturele veld heb ik het erg druk met een aantal langlopende opdrachten, waardoor ik deze keuze moet maken. Het valt niet meer te combineren.

Met pijn in het hart, omdat de fractie een mooie schakering is van mensen en competenties en dat we erg veel plezier met elkaar hebben. Waar we soms scherpe discussies voeren over zaken van belang voor de stad en hoe de idealen van GroenLinks het best over het voetlicht te brengen om resultaten te boeken. Een mooie en bijzondere club!

Ik wens de fractie dan ook veel goeds en succes in de komende drie jaar om op te komen voor Haarlem vanuit de principes en idealen van GroenLinks: een klimaat positieve, gezonde, eerlijke en culturele stad!

Het was mij een eer en groot genoegen zo lang deel uit te mogen maken van de fractie!