"Sinds 2014 ben ik betrokken bij de fractie van GroenLinks. Eerst als fractieondersteuner en vanaf 2018 als raadslid in de commissies Ontwikkeling en Bestuur, onder andere met de dossiers Huisvesting, Kunst en Cultuur en Financiën.

Ik wil mij blijven inzetten voor een duurzame, gezonde en leefbare stad. Belangrijke punten zijn voor mij goede woningen voor iedereen, (buurt)groen, cultuur in Schalkwijk, participatie van alle Haarlemmers en gezonde financiën. Ik heb oog voor bewoners die het minder hebben of minder makkelijk kunnen meekomen.

De afgelopen jaren heb ik mij in de gemeenteraad onder meer beziggehouden met een sociale verdeling van nieuwbouwwoningen, de opkoopbescherming, de Markthal/Foodhal in Schalkwijk, het Frans Hals Museum, de Wereldmuziekschool en het Burgerberaad.

Ik kijk er naar uit om de komende 4 jaar mij opnieuw sterk te maken voor een gezonde, sociale, groene en duurzame toekomst voor Haarlem."

Peter staat op opvolgplek 8.