Het deed mij denken aan een middag in 2016 waar ik voor het eerst in aanraking kwam met de term circulaire economie, bij een innovatiesessie bij Spaarnelanden. Ik blogde er toen ook al over maar vroeg me echt of we hier wel een nieuwe term voor nodig was. Achteraf startte voor mij die middag bij Spaarnelanden het ronde denken in Haarlem. 

Holistisch in plaats van lineair 

Of circulaire economie wel een zelfstandige term nodig heeft? Die vraag hoef ik nu niet meer te stellen. Ja, circulaire economie is écht wat anders dan recyclen alleen. Ik merk dat ik de switch heb gemaakt, dat het voor mij, na ruim 7 jaar, heel duidelijk is wat wel of wat niet circulair of duurzaam is. Dat het lineair oplossen van de klimaat onbalans er niet voor gaat zorgen dat we uiteindelijk CO2 uit de lucht gaan halen maar dat we als we beslissingen maken deze holistisch worden gemaakt en niet ten koste gaan van de omgeving. 

Nationale overheid aan de slag met slim ontwerp

In de circulaire economie wordt er echt meer rekening gehouden met de gehele cirkel zoals biobased isolatie in de bestaande bouw, rekening houdend met de natuur die ook gebruik maakt van diezelfde spouwmuur. En wat dacht je van het installeren van tweedehands zonnepanelen bij mensen die die extra inkomsten goed kunnen gebruiken? Ook een goed voorbeeld van onze circulaire economie. Om de circulaire economie echt vorm te geven is de nationale overheid aanzet zodat de industrie primaire materialen gaat gebruiken zonder gevaarlijke stoffen en microplastics. Dat gaat helaas niet zonder strakke en uitgebreide regelgeving op slim ontwerp. 

Fiscale maatregelen 

Ook ons beleid op de circulaire economie kunnen we zo vormgeven dat we de verduurzaming van Nederland op een manier doen die niet of nauwelijks ten koste gaat van ons belastinggeld. Sterker nog we zouden door een gelijk speelveld te creëren voor bedrijven die niet afhankelijk zijn voor fossiel de markt kunnen inzetten voor onze klimaatdoelen. Bijvoorbeeld door het afschaffen van de subsidies aan de fossiele industrie, het introduceren van een eerlijke heffing op consumentengoederen / een plastic heffing. Als we nu is inzetten op het terughalen van belastinggeld voor onze circulaire economie in plaats van het uitdelen van belastinggeld, blijven in het proces ook onze staatsfinanciën op orde.   

Circulaire economie in Haarlem

In Haarlem lopen we, net zoals bij ons beleid op de energietransitie, ook bij de implementatie van de circulaire economie voorop. Het is dankzij de actieve ondernemende duurzame Haarlemmers dat we dit jaar innovatie stad van Europa zijn. Dat doen we door concreet beleid op ons aanbestedingsbeleid, de fysieke (bouw) plek MAAK Haarlem en het betrekken onze ondernemers bij bijvoorbeeld het thema voedselverspilling. We kunnen vandaag de kansen oppakken zodat we, als de normeringen en heffingen in Nederland worden geïmplementeerd we in Haarlem een robuuste lokale en gezonde economie overhouden.