Dit project blijkt de afgelopen een enorm succes. Afgelopen 20 april gaf de jongerenraad een presentatie over de noodzaak van een professionele jongerenraad en de daarbij behorende ideeën.

Dat klonk ons gelijk goed in de oren. Vandaar dat GroenLinks naar aanleiding van de bijeenkomst met hun woordvoerder Toine verder in gesprek is gegaan. Toine heeft een plan opgesteld om de jongerenraad een aparte organisatie te maken. Een mooi voordeel hiervan kan zijn dat de gemeenteraad dan altijd de officiële stem van de jongeren kunnen inwinnen. En:  wanneer een plan vooral belangrijk is voor jongeren, kunnen organisaties en wethouders jongeren zo sneller weten te vinden en makkelijk kunnen laten meepraten.

Zoals bij veel plannen is de financiering een struikelpunt. GroenLinks stelt daarom voor om de jongeren een vereniging te laten oprichten en deze te financieren door contributie van de leden. Leden van de vereniging zijn uiteraard de leerlingen van middelbare scholen en het praktijkonderwijs. GroenLinks stelt voor dat scholen de contributie voor de leerlingen betalen, zodat iedere leerling gratis lid is en het bestuur een stabiele inkomstenstroom heeft zodat bestuursleden de vertegenwoordiging van de jongeren als bijbaan kunnen invullen. Zo kan iedereen meedoen.

GroenLinks gaat de wethouder vragen om de jongeren verder te helpen bij het oprichten van een vereniging en er zo voor te zorgen dat de financiering, en dus ook de continuïteit, gewaarborgd is.