GroenLinks Haarlem is blij met de aangescherpte doelstelling en uitwerking in de routekaart. Daarin is te zien dat de opgave om CO2 te reduceren heel veel aspecten heeft: van een mobiliteitstransitie waarin de auto wordt ingeruild voor fiets of OV, tot de energietransitie waarin warmtenetten worden uitgerold en individuele huizen worden verduurzaamd, tot energiebesparing bij bedrijven en overheidsgebouwen en vermindering van consumptie.

Het gaat dus om een grote opgave en wij vinden het belangrijk om daar als raad steeds bij betrokken te blijven. Allereerst is daarom eind 2022 een motie van GroenLinks aangenomen om jaarlijkse tussendoelen toe te voegen aan de routekaart, zodat de voortgang beter kan worden gemonitord. Deze tussendoelen zijn inmiddels in te zien. Ook heeft de wethouder in reactie op onze vragen aangegeven dat de jaarlijkse duurzaamheidsbegroting beter inzicht zal geven in de voortgang per maatregel.

In het debat heeft GroenLinks ook benoemd dat er de nodige risico’s zijn op vertraging, zoals bij de aanleg van een warmtenet of bij de opwek van genoeg duurzame energie door windmolens. We willen dat deze risico’s tijdig worden erkend en dat er mogelijkheden zijn voor alternatieven wanneer dit nodig is. We blijven de uitvoer van de routekaart duurzaamheid dan ook met grote interesse en waar nodig kritisch volgen.