Maar met alleen het bouwen van woningen zijn we er niet. Want met de komst van meer bewoners neemt de behoefte aan ‘voorzieningen’ natuurlijk ook toe. Met voorzieningen bedoelen we zaken die we op regelmatige basis nodig hebben of waar we behoefte aan hebben. Winkels bijvoorbeeld, maar ook bibliotheken, sportvelden, onderwijs en kinderopvang. En natuurlijk gezondheidszorg.

Huisartsen, aangesloten bij de ZOED (Zorg Onder Een Dak) in dit stadsdeel luiden nu de noodklok: in de beperkte ruimte die hen nu ter beschikking staat kunnen zij onmogelijk een plek bieden aan de zes extra huisartsen die straks nodig zijn om de nieuwe bewoners de zorg te geven die zij nodig hebben. Hun zoektocht naar een extra permanente praktijkruimte liep tot op heden op niets uit. Een patiëntenstop is voor hen vanwege het sociale aspect, geen optie.

In de commissie samenleving werd het onderwerp in november al geagendeerd door GroenLinks en op 12 januari sprak de heer van der Noorda , directeur van de Samenwerkende Eerstelijns hulp Haarlem-Oost (SEHO) in over het onderwerp. In de commissie Ontwikkeling vroeg GroenLinks op dezelfde avond aan wethouder Roduner om een inpassing van huisartsenpraktijken in het ontwerp van nieuw te bouwen ontwikkelingen. Hoewel de heer Roduner het probleem onderkende, volgden er geen harde toezeggingen.

Na een bezoek aan de ZOED in Haarlem Schalkwijk en een gesprek met één
van de huisartsen aldaar is het GroenLinks duidelijk geworden hoe nijpend
de situatie nu al is en wat de problemen in de toekomst zullen zijn.
GroenLinks zal zich daarom actief inzetten om er voor te zorgen dat ook in
de toekomst de toegankelijkheid van huisartsenzorg geborgd zal zijn in
Schalkwijk en Haarlem oost. Voor de huidige én de nieuwe bewoners.