De Raad is het hoogste orgaan van de gemeente. De Raad is de volksvertegenwoordiging, zij stelt de kaders vast waarbinnen het College met haar ambtenaren kan opereren, zij controleert het College.

Eens per maand wordt een Raadsvergadering, aanvang meestal 19.30 uur, gehouden.

Ter voorbereiding vinden er een commissievergaderingen plaats. In één van de weken voorafgaand aan de raad op donderdag de commissie Beheer en -Bestuur en in een andere week op donderdag vergaderd de commissies Ontwikkeling en- Samenleving. Alle vergaderingen zijn openbaar. Aanvang  meestal 16.30 uur of 17.10 uur.
In de raadscommissievergaderingen kunnen burgers en organisaties inspreken, zie ook de gemeentelijke site.