Beste Groen Linksers,

De afgelopen vier jaar ben ik met tussenpozen lid geweest van de fractie en de gemeenteraad van Haarlem. Op 29 maart was de laatste vergadering en heb ik afscheid genomen van deze eervolle baan.

Tijdens de vergadering heb ik onderstaande woorden uitgesproken.

Want afgezien van wat we bereikt hebben van onze politieke agenda, zal de waarde en werking van onze liberale democratie mij het meeste bijblijven. De geweldige en goed georganiseerde ondersteuning door de griffie en de bodes. De bijeenkomsten om kennis en vaardigheden op te doen voor het raadswerk die georganiseerd werden door onze partij, maar ook de VNG en de vereniging voor raadsleden.

De verschillen van mening in de raad vinden plaats binnen de ruimte die de democratie ons biedt. Deze ruimte staat helaas onder druk door de opkomst van het populisme en gebrek aan legitimiteit door de lage opkomst. De uitslag van de laatste verkiezingen is zowel hoopvol ( Haarlem heeft een stevige linkse basis)  als verontrustend; nog meer versnippering en twee nieuwe zeer dubieuze  partijen. Ik wens de nieuwe fractie veel wijsheid toe hoe met deze nieuwe geluiden om te gaan en een duidelijke grens te trekken.

Onze overheid is voor veel mensen een onbetrouwbare overheid geworden. Naast groen en duurzaam zullen we ook met oplossingen voor dit probleem moeten komen de komende vier jaar.

Met GroenRode groet,

Marion Steyger.

 

Geachte collega’s

Na vier jaar zit mijn politieke avontuur erop en geef ik het stokje door aan nieuwe raadsleden.

Ik neem deze gelegenheid waar om nog 1 keer het woord te nemen.

In de politiek gaat het namelijk om het woord, om taal, om woordkeus, om begrippen die gevuld worden met inhoud. Door die inhoud kun je politieke kleur en/of  visie op de samenleving herkennen. Of ook zelfs  een gebrek aan visie.

Er is 1 begrip wat mij in deze zaal al een tijdje  bezig houdt,  helemaal na de laatste verkiezingsuitslag, En dat begrip  is ……Het Volk.

Voor veel mensen van mijn generatie en die daarvoor kleeft er aan Het Volk een naargeestige sfeer   en zeg maar bruine kleur.

Das Volk.

Een hele wereld ging er achter schuil. Geen vrolijke wereld.

Steeds vaker wordt er gesproken over Het Volk. Wie worden ermee bedoeld? Wie hoort er tot Het Volk en wie niet. Ik heb als eerste in mijn familie aan de universiteit gestudeerd. Kwam ik dan uit Het Volk maar nu niet meer? Wie wordt buitengesloten en wie niet? Wanneer hoor je erbij en wanneer niet?

Het Volk.

Is het integer bedoeld? Gaat het om rechtvaardigheid? Is het vriendelijk? Zit er mededogen in?

Of is het bedoeld om tweespalt te zaaien , om uit te sluiten?

Het Volk is een signaal woord.  Wordt gezet tegenover de elite, het partijkartel, gesteld tegenover De Ander.

Het is demagogie.

Mieren en bijen  horen tot 1 volk, ze hebben dezelfde moeder en hetzelfde DNA.

Mensen zijn allemaal uniek. Ieder individu komt en gaat op deze aarde en er zal nooit meer zo’n zelfde persoon op aarde wonen. Dat maakt ons zo bijzonder.

Spreek over inwoners. Of bewoners, Haarlemmers, burgers , jongeren , ouderen……

Als ik vanaf volgende week naar 15 verschillende fracties luister zal ik mijn oren spitsen bij het gebruik van Het Volk en zal er bij mij een belletje gaan rinkelen.

 

Heel veel succes en dank voor deze vier jaar.

 

 

 

 

 

 

I