Het was een eer om 2,5 jaar geleden aan te treden als raadslid voor GL. Om vanuit mijn GroenLinks idealen iets te betekenen voor onze mooie stad Haarlem. Of het nou over de daklozenopvang ging, of het realiseren van een doorstroming voor dak en thuislozen, het minimabeleid. Het ging altijd om de sociale kwetsbaren in de stad waar mijn aandacht voor was.

Als GroenLinks fractie hebben wij heel veel  weten te bereiken voor onze mooie stad. Ik ben trots dat ik hiervan onderdeel mocht zijn. Ik wil dan ook de fractie bedanken voor de fijne samenwerking. Ook wil ik graag Pieter en John bedanken voor de ondersteuning van de fractie.

Najim Zohri