Sinds 2014 ben ik betrokken bij de fractie van GroenLinks Haarlem. Eerst als ondersteuner op financiën en kunst en cultuur en vanaf 2018 als raadslid op de dossiers financiën, wonen en kunst en cultuur.

We waren de afgelopen periode de grootste fractie en konden daarmee invloed uitoefenen. Een paar successen uit mijn dossiers zijn: - het Burgerberaad waarvoor we als GroenLinks onze invloed konden aanwenden -de cultuurnota die is aangenomen en een belangrijk document is geworden om gericht op verder te borduren, - de financiën van de stad die op orde zijn, hoewel we als GroenLinks graag hadden gezien dat er meer werd geïnvesteerd in de bouw van woningen. Nu zijn de plannen gelukkig zo ver gevorderd dat er snel begonnen kan worden met de realisatie van veel geplande woningen.

Ik kan hier er niet omheen om het Frans Hals Museum te noemen. GroenLinks heeft zich bij herhaling uitgesproken voor steun aan het museum. En die is er ook gekomen. En hopelijk kan de nieuwe raad die steun ook verder helpen vorm te geven.

We waren als fractie een hecht team, met soms verschillende opvattingen maar altijd met respect voor elkaars standpunten. Ik heb veel van de andere fractieleden geleerd. We hebben ook veel plezier gehad, zo kan bv John de voorzitter tijdens de fractievergaderingen beslist en duidelijk zijn, maar vaak met een kwinkslag. Pieter de fractie-assistent die naast de zorg voor de praktische zaken ook het geheugen van de fractie was.

Ik heb heel veel geleerd en veel respect gekregen voor alle mensen die zich inzetten om onze stad beter en mooier te maken: inwoners, ambtenaren, college, de griffie, de bodes, raadsleden en schaduwraadsleden. Ik ben trots dat ik hier deel van heb mogen uitmaken.