Na deze mooie periode ga ik de raad (naar eigen keuze) verlaten. Het waren vier fantastische jaren, maar ik kan het raadslidmaatschap niet meer goed in mijn leven passen. Ik begon als 26 jarige met “practice what you preach”: meer vrouwen in de raad. Hier sta ik nog steeds achter en daarom vind ik het ook zo mooi dat de volgende raad meer vrouwen dan mannen zal bevatten. Als 30 jarige verlaat ik de raad vol trots.

De afgelopen vier jaar hadden heb ik mij ingezet in de commissie samenleving. In mijn portefeuille had ik onder andere onderwijs, sport, vluchtelingen & statushouders en inclusiviteit. Op al deze terreinen heb ik mooie dingen bereikt of in gang gezet. Om er een paar te noemen:

  • Op het gebied van onderwijs hebben we als GroenLinks blijvend aandacht gevraagd voor een middelbare school / juniorcollege in Schalkwijk. Mede door mijn aandringen moesten de schoolbesturen het er wel over hebben en is er een enquête uitgezet onder de ouders van kinderen in groep 7 en 8. De school staat blijvend op de agenda.
  • Op het gebied van sport heeft GroenLinks een groot succes behaalt met het uitbannen van rubbergranulaat op de kunstgrasvelden van Haarlem. Ik zal jullie de technische details besparen, maar zodra het kan, komen er in Haarlem kunstgrasvelden zonder rubberkorrels (infill). Tot die tijd zijn we overgegaan op kurk.
  • De nieuwe wet inburgering is dit jaar ingegaan en als GroenLinks hebben we het nauwlettend in de gaten gehouden. Verder hebben we ons hard gemaakt voor het feit dat statushouders onderwijs kunnen volgen en betere banen kunnen vinden op hun niveau.
  • Eén van mijn speerpunten was en is de inclusieve stad. Mijn maidenspeech ondersteunde ik met gebarentaal om aandacht te vestigen op het feit dat niet iedereen de vergaderingen live kan volgen. Samen met de actiepartij hebben we een motie gemaakt voor een kinderfeest voor iedereen, zonder Zwarte Piet dus. Ik heb aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen op straat (Safe Street gemeente) en voor mensen met een beperking…
  • Als laatste wil ik de jongerenraad nog noemen. Samen met Frits Garritsen van de SP heb ik in 2019 de jongerenraad opgericht. Ik hoop dat deze raad nog jaren zal functioneren.

Raadslid zijn is een mooi vak wat ik zeker ga missen. Ik sluit dan ook niet uit dat jullie mij over acht of twaalf jaar weer terug zien in de politiek. Wat ik niet ga missen zijn al die avonden weg zijn van huis. Als ik zo terug denk weet ik niet hoe ik het allemaal gedaan heb. Als persoon ben ik erg gegroeid. Ik ging letterlijk als jongere de raad in en kom er nu als volwassene weer uit.

Ik zal nog wel eens wat van mij laten horen, voor nu doe ik het wat rustiger aan. Succes aan de nieuwe fractie met het doorzetten van onze koers.