Terugblik op de Raad

In 2018 stond ik nummer 11 op de lijst en toch kwam ik 3 keer in de Gemeenteraad: in totaal 19 maanden. Zo bezien, was ik de afgelopen vier jaar een draaideurraadslid.

Het begon met een invalbeurt van drie maanden vanwege een ouderschapsverlof. Een half jaar later kwam ik in de Raad doordat wethouder Cora-Yfke Sikkema een functie elders kreeg waarop Robbert doorschoof naar B&W en er een plek vrijkwam in de fractie. Die zetel bezette ik slechts negen maanden: gezondheidsbeperkingen dwongen mij te stoppen. Maar zie, in 2021 mocht ik weer aanschuiven omdat er weer een plaats vacant was.

Het nadeel van de wisselingen is dat je elke keer als je denkt dat je de politiek in de vingers hebt, je de politiek weer verlaat. Bij de volgende invalbeurt ben je dan wel iets ervarener, maar mis je essentiële kennis van besluiten of stemgedrag tijdens jouw afwezigheid. Het raadslidmaatschap is deels ook een ervaringsvak. Maar niet te veel, niet te routineus. Soms is het verfrissend als een raadslid zich helemaal niets van de mores aantrekt.

In de Raad was ik een typische backbencher. Niet dat ik me niet met volle overgave heb ingezet, maar ik trad weinig op de voorgrond en stond niet in de spotlights. Slechts één keer heb ik het woord gevoerd in de Raad. In de Commissie Beheer beperkte ik mij in mijn onderwerpen en standpuntbepalingen vooral tot bomen, groen, verkeer en wegen.

In de fractie kon ik mij goed doen gelden. Het was een fijne fractie en ik zal de fractieleden én de voorzitter stuk voor stuk missen. Vanwege de goede sfeer, de inhoudelijke inbreng, de ruimte voor een kwinkslag of een lach, de constructieve en oplossingsgerichte vergaderingen…. En de kroeggang na afloop.

Behalve het politieke handwerk in de Raad en de fractie, stond ik veel in contact met wijkraden, verenigingen en bewoners in Haarlem-Noord. Om te zien wat er speelt, een kwestie door te spelen naar de politiek, een vraagstuk op te pakken of om hen verder te helpen. Kortom, met mijn bescheiden rol denk ik dat ik de afdeling goed heb vertegenwoordigd en een klein steentje heb bijgedragen aan het gezond maken van onze mooie stad. En dat heeft mij veel voldoening gegeven.

Dit jaar, vier jaar na het begin, heb ik me niet verkiesbaar gesteld, maar stond toch weer op plek 11. Met zes zetels is de situatie nu echter anders. Een vierde keer terugkeren zit er niet in. De deur is definitief gesloten. Het is ook mooi geweest. Het is tijd voor ervaren oudgedienden en frisse nieuwkomers. Ik wens Jasper, Ziggy, Sacha, Janneke, Melissa en Palwasha veel succes!