Burgemeester Jos Wienen.

Niet alleen maar praten over duurzaamheid, maar nu ook echt de handen uit de mouwen steken. Dat is de belangrijkste drijfveer voor de huidige coalitie en ook voor burgemeester Jos Wienen persoonlijk. ‘Als we de aarde willen beschermen voor de generaties na ons, hebben we geen tijd te verliezen. Met dit besef hebben het college en de raad in de afgelopen vier jaar samen de stad bestuurd en de uitdagingen die hierbij komen kijken, het hoofd geboden.’

Haarlemmers aan zet

Er is genoeg te doen om Haarlem te verduurzamen. Denk aan het vergroenen en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte en het verminderen van de uitstoot van CO2. ‘Op dat gebied hebben we als gemeente echt stappen gezet’, zegt Wienen. ‘Bijvoorbeeld met het autoluw maken van grote delen van de binnenstad en het instellen van een milieuzone. In het Ramplaankwartier hebben bewoners het initiatief genomen om hun eigen warmtenet aan te leggen om minder afhankelijk te worden van aardgas. Schalkwijk en de Waarderpolder volgen het voorbeeld. Ook in het beschermen van het groen in de wijk, met name bomen, nemen burgers vaak het voortouw. Hier ben ik blij mee. Verduurzamen doe je niet in je eentje, daar hebben we als gemeente echt de Haarlemmers bij nodig. Gelukkig leeft het onderwerp bij veel Haarlemmers. Steeds vaker zijn zij de aanjagers.’

Veiligheid

Een belangrijk onderwerp in het coalitieakkoord is veiligheid. Alleen in een veilige stad kun je vrij leven. Wienen: ‘In deze coalitieperiode hebben we het team van handhavers kunnen uitbreiden. Zij zijn belangrijk voor Haarlem, omdat ze zorgen voor een veilige en prettig leefbare stad. In het tegengaan van criminaliteit en overlast werken we ook nauw samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. In Schalkwijk bijvoorbeeld, waar ik veel kom, gaat dat nu heel goed. In de afgelopen jaren stonden bij dreigende onrust niet alleen politie en handhaving klaar, maar droegen ook buurtouders, rolmodellen, sportorganisaties en het jongerenwerk bij aan het voorkomen ervan. Daarin is Haarlem vrij uniek en daar kunnen we trots op zijn.’

Gemeente Haarlem vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers de ruimte ervaren om mee te denken en zelf ook initiatieven te nemen. Dat doen ze ook. Wienen: ‘Soms is er spanning, omdat belangen uiteenlopen. Neem het inrichten van de openbare ruimte. De gemeente wil graag meer ruimte voor groen en waterberging. Dat botst bijvoorbeeld met de roep om het behoud van parkeerplekken. Het is dan echt belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Dan kom je samen verder.’

Moed inspreken

Een wereld zonder corona is moeilijk meer voor te stellen. De pandemie en de vergaande beperkingen vragen veel van de stad. Wienen: ‘Het belangrijkste dat je als burgemeester kunt doen is een vinger aan de pols houden, Haarlemmers moed inspreken en meedenken over manieren waarop we ons zo goed mogelijk door deze pandemie heenslaan. We handhaven de naleving van de coronaregels, maar wel op een reële manier, waarbij ook het uiten van frustratie en boosheid de ruimte moet krijgen. Ik hoop dat we in de komende coalitieperiode langzaam teruggaan naar leven en ondernemen zonder beperkingen. Waarin we ontspannen met elkaar omgaan en respect voor elkaar hebben. En waarin we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen in het verduurzamen van de wereld, te beginnen in Haarlem.’