Het gemeentebestuur

De Raad is het hoogste orgaan van de gemeente. De Raad is de volksvertegenwoordiging, zij stelt de kaders vast waarbinnen het College met haar ambtenaren kan opereren, zij controleert het College. 1 Keer per maand wordt een Raadsvergadering, aanvang 19.30 uur, gehouden. Ter voorbereiding vinden er een commissievergaderingen plaats. Alle vergaderingen vinden plaats op donderdag. De commissie Beheer en Bestuur vergadert op dezelfde avond van 17.00 – 23.00 uur en de commissies Ontwikkeling en Samenleving p een andere donderdag tussen 17.00 – 23.00 uur. Alle vergaderingen zijn uiteraard openbaar. In de raadscommissievergaderingen kunnen burgers en organisaties inspreken, zie ook de gemeentelijke site.