Jasper Drost

Schaduwraadslid Cie Ontwikkeling, Vrijwilligerscoördinator campagne

Dag lezer! Ik vind het leuk dat je even de moeite neemt om mijn voorstelstukje te bekijken. Ik ben Jasper Drost (1986), geboren en gedeeltelijk opgegroeid in de Transvaalbuurt hier in Haarlem. Sinds begin 2013 ben ik als campagnecoördinator druk bezig om campagnes van GroenLinks hier in Haarlem vorm te geven. Zo heb ik als campagnecoördinator al mijn bijdrage geleverd aan de gemeenteraads- en Europese verkiezingen.

Ik ben opgegroeid in een gezin met nu in totaal 85 jaar werkervaring in de zorg (buurtzorg/jeugdzorg/ouderenpsychiatrie). Ik werk sinds 2007 bij Patronaat, oa. als voorzitter van de ondernemingsraad. Ik ben een persoon die graag meehelpt, die houdt van organiseren. Zo ben ik bijvoorbeeld al enkele jaren achter de schermen betrokken bij Beeckestijnpop.

In 2012 ben ik lid geworden van GroenLinks. Juist toen het niet goed ging met GroenLinks (na de landelijke verkiezingen van sep. 2012) ben ik ingestapt. Ik kan mij goed vinden in de toekomstvisie van mijn partij. Een toekomst, waarin gezocht wordt naar duurzame keuzes en oplossingen. Maar ik wil graag laten zien dat GroenLinks meer is dan alleen die groene partij. GroenLinks is een partij die opkomt voor de Haarlemmers die professionele zorg nodig hebben. Een partij die staat voor een open stad, een Haarlem waar iedereen de kans krijgt om mee te doen, ongeacht afkomst, sekse, geloofsovertuiging of seksuele voorkeur. Een Haarlem waar je bijvoorbeeld ook in de nacht als jongen gewoon je vriend gedag kunt zoenen op de Grote Markt.

Sinds april 2014 ben ik als schaduwraadslid actief. In deze functie zit ik niet in de raad zelf, maar neem ik zitting in een commissie waarin stukken worden behandeld voordat er in de raad tot stemming wordt overgegaan. Ik neem zitting in de commissie ontwikkeling. In deze commissie behandelen we:

-        Wonen
-        Economie, toerisme en cultuur
-        Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Naast deze onderwerpen zet ik mij in voor een duurzamere Horeca in Haarlem en het ontwikkelen van oefenruimtes en een popschool voor (beginnende) bands.

U kunt mij verder volgen/vinden via:

facebook: www.facebook.com/jasper.drost

Twitter: @DrostJasper

www: http://jasperdrost.nl