Haarlem groeit. Steeds meer mensen willen hier wonen, werken en recreëren. Hoe gaat Haarlem om met uitdagingen zoals bijvoorbeeld:

  • mobiliteit en bereikbaarheid van en naar de stad
  • toenemende vraag naar woningen
  • werkgelegenheid, hoe we talent behouden en aantrekken
  • sociaal-maatschappelijke vraagstukken zoals vergrijzing
  • duurzame en circulaire economie
  • cultureel erfgoed

Omgevingsvisie: keuzes voor de toekomst

Gemeente Haarlem maakt een Omgevingsvisie waarin keuzes worden gemaakt. Praat mee en meld je aan voor een van de bijeenkomsten op dinsdagmiddag 16 februari van 15.30 tot 17.00 uur of dinsdagavond 16 februari van 19.00 tot 20.30 uur.
(of stuur direct een mail aan omgevingswet@Haarlem.nl .Wilt u in uw aanmelding vermelden of u graag online meepraat tijdens de middagsessie of de avondsessie? )

Er hebben al eerder gesprekken plaatsgevonden. De inbreng daaruit verwerkt in een eerste schets van de omgevingsvisie.
De schets laat zien wat de opgaven zijn waar Haarlem mee aan de slag moet, bijvoorbeeld op het gebied van aanpassen aan het veranderend klimaat, het verduurzamen van onze energievoorziening, mobiliteit en woningbouw. En vooral op welke manier dat kan. Hoe kan Haarlem zich ontwikkelen, welke keuzes moet Haarlem maken om ook in de toekomst de prachtige en complete stad te blijven die het nu is. In deze eerste schets liggen er verscheidene keuzes op tafel die de gemeente graag met u bespreekt. Die ideeën en reacties helpt de gemeente om de laatste stap te zetten, het opstellen van de ontwerp Omgevingsvisie. Die moet in april gereed zijn. En wordt na inspraak in september aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.