Afgelopen vergadering spraken we in de Raad over een initiatiefvoorstel om 30 km de standaard snelheid te maken in de stad. GroenLinks was niet de indiener van het voorstel en was ook best kritisch over het voorstel. Niet omdat wij het er niet mee eens zijn dat in de hele bebouwde kom van Haarlem, met uitzondering misschien van  enkele doorgaande wegen aan de rand van de bebouwde kom, 30 km de maximum snelheid moet worden. We hebben dan ook wel ingestemd met het voorstel dat door de raad is aangenomen. 

Maar wij vinden dat als je dan een initiatiefvoorstel maakt, dat er dan ook belangrijke beslispunten in moeten zitten. Anders heeft het niet veel zin. Die nieuwe dingen of beslispunten zaten er helaas niet in.

Wij hadden graag willen vastleggen bijvoorbeeld:

  • Welke criteria er zijn om wegen 50 km-wegen te laten zijn,
  • hoe een 30 km-weg er uit komt te zien, zodat duidelijk is dat je daar niet harder mag,
  • of het mogelijk is wegen 30 km-weg te maken voordat ze aan groot onderhoud toe zijn, 
  • hoe we voorkomen dat het sneller is dwars door de stad te rijden dan eromheen etc. etc.

 

Dat is allemaal niet opgenomen in het voorstel, dat nu is aangenomen. 

Misschien moeten we dat dus maar zelf gaan doen.