GroenLinks Haarlem heeft op het gebied van mobiliteit de fiets op de tweede plaats staan, na de voetganger, die wij tegenwoordig stoepganger noemen, om ook andere stoepgebruikers daaronder te laten vallen.

Deze week was er ruim aandacht voor de fiets en dat was ook hard nodig. Er werden twee belangrijke onderwerpen behandeld in de commissie Beheer:

 

  1. Het RKC rapport betreffende het fietsbeleid

De RKC heeft vastgesteld dat er wel veel ambitie in Haarlem is op het gebied van fietsen en fietsverbindingen, maar dat de uitvoering ernstig te kort schiet. In ons coalitieprogramma Duurzaam Doen is dit een heel belangrijke constatering, waar we zo snel mogelijk actie op moeten nemen. Plannen voor de fiets zijn er dus wel, maar nu moeten we zorgen dat de gemeente ook echt gaat DOEN. GroenLinks Haarlem wijst daar al wel vaak op, maar dit rapport is een stevige steun in de rug. De aanbevelingen van de RKC zijn:

1.  Zorg dat in het nieuwe fietsbeleid dat volgend jaar wordt voorgelegd de ambities ook echt naar concrete maatregelen worden vertaald. Pas dan kun je beoordelen of het haalbaar is de visie met het beschikbare budget uit te voeren óf dat de ambitie óf het budget moeten worden bijgesteld.

2.  Maak het beleid compleet en toekomstbestendig: bepaal voor alle 10 beleidsaspecten het ambitieniveau.Het college heeft beloofd de aanbevelingen op te zullen gaan volgen. De RKC gaat die opvolging monitoren en GroenLinks Haarlem gaat dat ook stimuleren en in de gaten houden.