Het uitvoeringsprogrmma van de SOR (structuurvisie openbare ruimte) voor 2020 was ook aan de orde en in de commissie beheer is toestemming gegeven om € 1,2 miljoen euro dit jaar nog te besteden aan het voorbereiden en uitvoeren van een aantal investeringsmaatregelen om het parkeren van fietsen in de stad en bij de stations en bushaltes te verbeteren. Er komen extra etagefietsrekken bij het station Haarlem en bij station Haarlem Spaarnwoude en er wordt verder onderzoek gedaan naar de invulling van een fietskelder van twee of zelfs drie verdiepingen onder/in Hudson’s bay. Ook wordt onderzocht hoe de fietsparkeergarage onder het station Haarlem kan worden uitgebreid. Een mooi resultaat voor de fiets. Ook dit is hard nodig want je moet je fiets ook op een goede plek neer kunnen zetten als je met de fiets naar de stad of naar het OV gaat. Anders zou dat weer een reden kunnen zijn om toch met de auto te gaan. In het kader van het stimuleren van het fietsgebruik is dit dus ook een belangrijke mijlpaal. En nu maar hopen dat de uitvoering van de maatregelen vlot wordt opgepakt !