gesplitst

Aanpassingen in de woningverordening mbt woningsplitsing en AirBnB

Vooral in de vooroorlogse wijken worden huizen opgekocht, gesplitst in kleinere wooneenheden en tegen een hoog bedrag verhuurd. Dat zet de leefbaarheid van de straten en wijken onder druk en lost de wachtlijsten voor een betaalbare woning niet op. Er komen meer mensen te wonen dan de buurt en de voorzieningen aankunnen. Waardoor o.a. de parkeerdruk wordt vergroot en overlast toeneemt. Daar zit niemand op te wachten.

GroenLinks Haarlem vindt kleinere betaalbare woningen een belangrijk instrument om de woningnood te verminderen. Maar wel op een manier dat het de leefbaarheid in de straat of buurt niet aantast en de voorziening gelijke tred houden met groei van het aantal woningen en bewoners.

Niet dat er ongebreideld betaalbare woningen worden gesplitst en als dure zelfstandige eenheden worden verhuurd. Daarmee wordt de betaalbare woningvoorraad verminderd en de overlast vermeerderd!

GroenLinks is daarom blij met het voorstel van het college om in alle gevallen van woningsplitsing, huur of koop, een vergunning verplicht te stellen. Daarmee heeft de gemeente een instrument in handen om de betaalbare woningvoorraad te beschermen en overlast te voorkomen.

GroenLinks heeft vragen gesteld over hoe de gemeente deze verplichting gaat handhaven. Anders is het een mooi gebaar zonder enige impact.

In het nieuwe coalitieprogramma is opgenomen dat dit actief bestreden moet worden en handhaving er capaciteit bij krijgt. Wat de mogelijkheden vergroot om ook dit instrument effectief én actief in te zetten.

Het college stelt ook voor om het aantal dagen dat een particuliere woning verhuurd kan worden als een AirBnB terug te maximeren op 30 dagen. Ook daar is GroenLinks Haarlem helemaal voor. AirBnB verhuur zonder grens veroorzaak vaak overlast en holt de sociale cohesie in een straat of buurt uit.

 

(Tekst Peter van den Doel; Foto: Effie.Y.)