Haarlem heeft een nieuw coalitieakkoord. Vrijdag 17 juni hebben PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij het nieuwe akkoord ondertekend. Namens GroenLinks Haarlem deed fractievoorzitter en onderhandelaar Jasper Drost dit. Afgelopen weken heeft een team van GroenLinks hard gewerkt om de verkiezingsuitslag om te zetten in een progressief en groen akkoord. Met trots wordt dit akkoord woensdag 22 juni aan de leden van GroenLinks voorgelegd.

De titel verklapt het al een beetje. Met dit akkoord zet deze coalitie in op daadkracht en uitvoering. Dit om de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, wooncrisis en groeiende ongelijkheid tegen te gaan. Komende periode moet de stad zichtbaar groener en duurzamer worden. Er komt meer ruimte op straat voor groen, spelen en fiets. Er worden duizenden betaalbare huizen in de stad gebouwd. Energieneutraal en natuurinclusief. En de minimaregelingen worden verruimd.

Portefeuilleverdeling

GroenLinks draagt Robbert Berkhout voor als kandidaat-wethouder. Zijn portefeuille zal zijn: 
Klimaat en Energie; Vergroenen en Openbare ruimte; (Circulaire) Economie; Dierenwelzijn en Project invoeren gereguleerd parkeren

Het college zal bestaan uit de burgemeester en vijf wethouders. De Actiepartij heeft een bijzondere positie. Deze partij levert geen wethouder, maar brengt wel standpunten in bij het college, doet mee aan werkbezoeken en neemt deel aan de fractieoverleggen. In het college komen verder:

  • Floor Roduner (PvdA): Financiën; Ruimtelijke ordening, Grondbeleid en Wonen; Monumenten; Wijkplatforms
  • Diana van Loenen (PvdA): Werk en Inkomen, minima en schulden; Zorg / Welzijn / Volksgezondheid; Cultuur
  • Bas van Leeuwen (D66): Onderwijs; Jeugd; Mobiliteit en Parkeerbeleid; Versterken lokale democratie & Participatie; Project invoeren gereguleerd parkeren
  • Eva de Raadt (CDA): Sport; Diversiteit en inclusie; Bedrijfsvoering, dienstverlening en digitalisering; Vastgoed

Dank!

Afgelopen weken is er in hoog tempo, op zon- en feestdagen en tot in de late uurtjes onderhandeld. Het onderhandelteam (Jasper Drost en Robbert Berkhout) wil iedereen bedanken die hierbij een bijdrage heeft geleverd. Allereerst binnen de partij de fractie en bestuur. Daarnaast als extern adviseurs Hessel Kruisman en Sebastian Dinjens. Dank! We danken PvdA, D66, CDA en Actiepartij voor de constructieve gesprekken. Daarnaast danken we de ambtelijke ondersteuning en Kees Vendrik en Joyce Langenacker die de gesprekken hebben geleid. Als laatst danken we de partners in de stad, maar ook zeker de partners thuis voor al het geduld.

Foto's: Marisa Beretta
Jasper Drost
Jasper Drost bij de presentatie van het coalitieakkoord. Foto: Marisa Beretta.