De intensieve veehouderij ligt terecht onder vuur. De onwenselijkheid van intensivering van de veehouderij wordt vooral aan de kaak gesteld door partijen als GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

Onlangs zijn de Dierenbescherming en Milieudefensie een Burgerinitiatief gestart om de komst van een ‘kipfabriek’ in de Wieringermeer tegen te houden. Als GroenLinks afdeling in Haarlem willen wij iedereen graag op de hoogte stellen van deze actie. Zet uw handtekening tegen de komst van deze dier- en mensonwaardige industrie.

We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen weten dat melk niet uit een fabriek komt, maar uit een koe. Daarom hebben we kinderboerderijen en schooltuinen, willen we koeien in de wei, en zijn we voorstander van zichtbare voedselproductie in de directe omgeving van de grote steden. Zodat we niet vervreemden van hoe ons eten groeit en zodat we respectvol omgaan met de natuur die dat allemaal voortbrengt. GroenLinks is dan ook voorstander van omschakelijking naar biologische veeteelt waarin dieren de ruimte krijgen, naar buiten kunnen en hun soorteigen gedrag kunnen uiten. Plannen om de vleesproductie te intensiveren in megastallen voor varkens of kippen staan daar haaks op. Dat is niet duurzaam, niet diervriendelijk en leidt tot grotere vervreemding van de consument van het voedsel dat hij eet.

 

Er zijn plannen voor de vestiging van een ‘kipfabriek’ in de Wieringermeer. Daar moeten volgens de

initiatiefnemer per jaar 1,5 tot 2 miljoen vleeskuikens in 36 dagen opgroeien tot een product voor de

markt. In 36 dagen worden ze daar opgekweekt tot kipfiletjes voor de supermarkt. Die vleeskuikens zijn zo gefokt dat ze zo zwaar kunnen worden dat ze vanwege overgewicht door hun poten zakken. Maar zo ver komt het niet met hen, want voor die tijd belanden ze al in de slacht. GroenLinks wil niet dat een dergelijk bedrijf waarin dieren als vleesmachines worden behandeld, in de Wieringermeer komt. ‘Dan komt kippenvlees uit de fabriek, niet van een kip!’

 

Burgers in Noord-Holland hebben de mogelijkheid een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten te zetten, als zij voor een dergelijk verzoek 5.000 geldige handtekeningen verzamelen. De

Dierenbescherming en Milieudefensie hebben deze mogelijkheid van Burgerinitiatief aangegrepen om de ongewenste komst van een kipfabriek in de Wieringermeer te agenderen voor Provinciale Staten. Eind september zijn zij begonnen met het inzamelen van handtekeningen. Zij willen dat de provincie de komst van dat megapluimveebedrijf in de Wieringermeer tegenhoudt. In oktober houden Dierenbescherming en Milieudefensie een tournee door de provincie (Purmerend, Alkmaar, Amsterdam, Zaandam en Haarlem) om handtekeningen in te zamelen.

 

Informatie over het Burgerinitiatief en hoe u kunt tekenen is te vinden op de speciaal daarvoor gemaakte website: www.stopveefabrieken.nl. Niet alleen dierenwelzijn en milieu voeren de handtekeningenverzamelaars als argument aan, maar ook de structuur van de agrarische sector. Door de verdere industrialisering van de veehouderij dreigt het boerenfamiliebedrijf te verdwijnen. Waar nu het kleinere familiebedrijf nog zou kunnen omschakelen naar een meer milieu- en diervriendelijke (biologische) veehouderij, is dat bij de veefabrieken voorgoed uitgesloten.

 

Anita de Jong