Uitgesproken GroenLinks in de commissie Beheer op donderdag 10 december door Melissa Oosterbroek.

GroenLinks is blij met het actieplan want het plan geeft een globaal overzicht. Wat GroenLinks betreft gaat het over actie.

GroenLinks wil maximaal energie opwek in ons stedelijk gebied

GroenLinks wil dat zonne energie op nieuwbouw zo snel mogelijk wordt verplicht. En op de website van de RES staat ook dat de verplichting van zonne energie op nieuwbouw per 1 juli wordt geregeld. Wethouder wilt u met onze wethouder Floor Roduner in gesprek gaan om wanneer dit in werking treed ook de huidige projecten zonnepanelen krijgen. Is het een idee om dit alvast verplicht te stellen in voorbereiding op het besluit bouwwerken leefomgeving van het kabinet ? Zoals u dat ook destijds met het besluit om van het gas af te gaan heeft gedaan?

GroenLinks wil maximaal samen met andere infrastructurele oplossingen

Dat betekent maximaal zon bij erfgoed en beschermd stadsgezicht. Want we moeten opwekken waar we gebruiken en samen met D66 en CDA schrijven wij hiervoor een beleidsnota die het college direct van een besluit gaat voorzien. Op die manier hoeft er geen onderzoek te komen en kunnen we het direct mogelijk maken voor de woningeigenaren in de stad.

GroenLinks wil  creatief ontwerpen

Zon op parkeerplek super, Zon op garagedak, zon op gevel, zon lantaarn en bij zon op parkeerpleinen willen wij laad en ontlaadplekken met een mogelijke wijkbatterij voor het ontlasten van het net. Zon op geluidscherm, misschien is daar iets te koppelen met de ingekomen stukken Geluidsoverlast spoorwegverkeer Hoofmanstraat van vorige maand. Als ik dat zo lees dan gaan we daar geluidschermen plaatsen, wilt u dan Zon op geluidscherm daarin meenemen als pilot?

Wat ons betreft hebben die bovenstaande onderwerpen de prioriteit. GroenLinks vindt dat we naast het maximaal vergroten van de productie ook moeten rekenen om de grootverbruikers in Haarlem niet uit de discussie te houden. Ons datacenter verbruikt veel energie maar hebben geen zonenergie productie op het dak. Hoe kunnen we controle krijgen op die  grootverbruikers zodat we Haarlem Klimaatneutraal ook echt in 2030 halen?

Wilt u zonnepanelen en loopt u tegen dingen aan? Laat mij de hobbels weten zodat we ons beleid effectiever kunnen maken via melissa@groenlinkshaarlem.nl

Lees hier onze bijdrage over het Zonneplan eerder dit jaar

https://haarlem.groenlinks.nl/nieuws/zonneplan-voor-haarlem

 

Foto: Klimaatzuster