Boomspiegel

Adopteer een groenstrook, boomspiegel, geveltuin of bloembak

Op de site van Spaarnelanden is te lezen hoe u vrijwillig een stukje groen kunt beheren en onderhouden.