Max van Aerschot (rechts) en Peter van den Doel
Max van Aerschot (rechts) en Peter van den Doel

Afscheidboek Max van Aerschot stadsbouwmeester

Max van Aerschot op de foto rechts.

Max van Aerschot, architect, is tien jaar, tussen 2008 en 2018 de Haarlemse Stadsbouwmeester geweest. In die tijd heeft hij gevraagd en ongevraagd allerlei toekomstgerichte adviezen, visies en plannen opgesteld. Op het laatst boterde het niet meer tussen hem en het ambtelijk apparaat en College. Maar er is uiteindelijk vriendelijk afscheid genomen. Hij kreeg een boek als afscheidscadeau. In het boek een 13-tal interviews door een onafhankelijke interviewer van politici, bestuurders, projectontwikkelaars, historici en architecten over zijn werk. Één van de geïnterviewden is Robbert Berkhout, in die tijd raadslid/fractievoorzitter, hij noemt van Aerschot “algemeen visionair”.

In het boek staat ook een selectie van zijn visies. Als aanvulling op die visies heeft Max een eigen site gevuld met alle plannen: http://stadsbouwmeesterhaarlem.nl/ Hij is mogelijk de laatste stadsbouwmeester omdat zijn opvolger Willem Hein Schenk de titel stadsarchitect of ‘stadsadviseur’ heeft.

Max van Aerschot, altijd keurig en vaak opvallend kleurig gekleed, heeft gevraagd of het boek getiteld: "Max van Aerschot • Stadsbouwmeester Haarlem stad en regio" bij uitgeverij de Zwaluw mocht uitkomen, een uitgever van met name kunstboeken.

Max heeft zijn boek overhandigd aan de fractie in de persoon van Peter van den Doel (commissie Ontwikkeling en Bestuur).