boom
boom

Alle bomen verdienen bescherming

Begin april besprak de Commissie Beheer de nieuwe bomenverordening die, volgens het college, de bomen nog beter zou beschermen. GroenLinks was daarvan niet overtuigd: we hadden ernstige bezwaren tegen de verordening.

Beschermen van bomen

In onze ogen moet een bomenverordening slechts één ding doen: het beschermen van bomen en houtopstanden binnen de gemeente. Dan verwacht je dus een stel regels en artikelen die daarvoor zorgen. En inderdaad, er waren enkele belangrijke verbeteringen, waaronder:

  • een herplantplicht vanaf het kappen van één boom,
  • het inschakelen van een externe boomadviescommissie voor complexe kapaanvragen,
  • het opleggen van een financiële vergoeding als herplant ter plekke niet mogelijk is.

Maar helaas… andere artikelen maakten van de verordening een vrijbrief om lukraak te kappen. Dat konden wij onmogelijk steunen. Hieronder vind je enkele bezwaren die we inbrachten tijdens de Commissievergadering.

Bezwaren bomenverordening

1) Een artikel bepaalde dat er geen kapverbod is voor percelen kleiner dan 160m2. Dat betekent dat bomen in particuliere tuinen vogelvrij zouden zijn. Want vrijwel alle percelen zijn kleiner dan 160m2. Die oppervlakte moet dus sowieso kleiner, bijvoorbeeld naar 100m2. Maar waarom zou je een kapverbod koppelen aan de grondoppervlakte? Een boom kan immers even waardevol zijn in een tuintje van 5m2 als in een tuin van 160m2. We willen dus dit oppervlaktecriterium uit de verordening schrappen.

2) Een artikel bepaalde dat er geen kapverbod geldt als de diameter kleiner is dan 20 cm. Dat zijn al forse en kansrijke bomen, tot ruim 60cm dik. Een inhoudelijk argument voor deze omvang heeft de gemeente niet. Alleen dat bij een kleinere diameter er meer vergunningaanvragen zijn die vervolgens gehonoreerd zouden worden. Dat vinden wij geen overtuigende onderbouwing. En het steekt ons dat de gemeente kiest voor een bovengrens. Daarin stonden we niet alleen: de Commissie gaf de wethouder de opdracht mee uit te gaan van een kapverbod vanaf 10cm diameter.

3) De regels over het verlenen van kapvergunningen, de motivering van kapvergunningen en de communicatie ervan, waren volgens onder de maat. Dat kan en moet veel beter. Het college krijgt de opdracht hier nog eens goed naar te kijken.

4) De verordening zegt niets over het gekapte hout. Wij zien graag dat 1) gekapt hout van gezonde bomen in bosrijke gebieden blijft liggen en 2) gekapt hout van gezonde bomen wordt aangeboden voor hergebruik, bijv. aan ‘Haarlems Hout’ in de Kweektuin, die er meubelen, snijplanken e.d. van kunnen maken.

Terug naar de tekentafel

En zo hadden we meer bezwaren. Maar ondertussen had de wethouder de boodschap begrepen: het huiswerk moet over en de verordening moet terug naar de tekentafel. We zijn benieuwd welke verbeteringen de komende bomenverordening heeft. En welke bescherming de bomen in Haarlem kunnen verwachten.

Samen met de bomenliefhebbers, -wachters en -ridders waken we over het groen.

 

Peter Olaf van der Mark