Afgelopen jaren hebben we ons als GroenLinks ingezet op sterk beleid voor de energietransitie. Dat beleid is er nu.

De gemeente begint met de uitvoer van de verduurzaming van de stad samen met de woningcorporaties in Meerwijk. Daarnaast geven we als eerste gemeente van Nederland bewoners de mogelijkheid om eigenaar te zijn van de eigen warmte-voorziening in het Ramplaankwartier. Er is een isolatiecampagnes gestart in Haarlem Noord.
Bewoners mogen in de toekomst, ook in het beschermd stadsgezicht, zonnepanelen plaatsen middels een legplan.
Ontwikkelaars weten dat de raad zonnepanelen op daken bij nieuwbouw wil verplichten zodra dat mogelijk is in het bouwbesluit.

Haarlem investeert 10 miljoen in de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Het stadsbestuur en GroenLinks zet zich in om de windmolens heuvel op Schoteroog te laten draaien. Niet alleen vanwege de energie die ze ons zullen geven maar ook omdat die molens weer een mogelijkheid zijn om iedereen in Haarlem de vruchten van de energie transitie te laten plukken. De eis is dat van onze grote energieprojecten, 50 procent in eigendom komt van bewoners.

Dat is een korte samenvatting van acties die de gemeente Haarlem heeft uitgezet en in vergevorderd stadium van de ontwikkeling zitten. Dan vergeet ik nog de bespaarboxen, energiecoaches, duurzaam bouwloket en het duurzame energie loket en voorbeeldwoning in de Kweektuin, de aardgasvrijsubsidie en de koplopers communicatie.

Ondanks al die acties stoten we helaas nog veel CO2 uit door fossiele verbranding van gas, door de recent stijgende energieprijzen is het nodig om nog meer keuzes te maken. Mensen die tijd en ruimte hebben om zelf een hybride warmtepomp en isolatie actie te financieren en aanvragen hebben onze inzet van beperkte ambtelijke capaciteit en gemeentelijk budget niet nodig.
GroenLinks wil samen met D66, PvdA, Actiepartij en CDA dat we ons vooral richten op mensen die door de recente energieprijs stijging hun huis niet durven te verwarmen. We willen dat na veel acties vanuit het fysieke domein, de urgente van de problemen die ontstaan bij het sociale domein voortvarend worden opgepakt.

Als we alle ballen op de sociale energie transitie zetten kunnen we er voor zorgen dat de kosten voor de schuldhulpverlening niet verder zullen stijgen,

Als we alle ballen op de sociale energie transitie zetten gebruiken we onze gemeentelijke inzet en geld waar de mensen dat het best kunnen gebruiken.

Met deze keuze voor focus, middels de motie “De sociale energie transitie heeft baat bij GVR”.

De gemeentelijke verduurzaming regeling willen we mogelijk maken voor huiseigenaren die onderdeel zijn van een wijkgerichte aanpak en daarbij gebruik kunnen maken van de woning- gebonden-financiering.
We hebben het college gevraagd om met een plan van aanpak voor de sociale energie transitie te komen waarbij samengewerkt wordt met het sociaal domein met doorrekening van investeringen; zoals isolatiecampagnes in onze stad.
We weten wat we moeten doen om het verbranden van fossiele brandstoffen te stoppen, nu moeten we er zo snel mogelijk voor zorgen dat mensen die geen tijd en ruimte hebben om zelf initiatief te nemen in de energietransitie, worden geholpen, zodat de energie rekening voor Haarlemmers ten minste gelijk blijft.  

Lees hier de motie: