Begrotingsraad
Begrotingsraad

Begroting met 3 amendementen aangenomen

Donderdag 7 november is de begroting 2010-2024 aangenomen met een meerderheid van stemmen van de coalitie (GLH, PvdA, D66, CDA) en ChristenUnie.

In de begroting was voor ongeveer 5 miljoen aan bezuiniging opgenomen. Vanwege een lagere bijdrage vanuit het Rijk. Op onderdelen zijn de bezuinigingen teruggedraaid. Een coalitieamendement “Ontzie de meest kwetsbaren” (46) Schrapte 3 bezuinigingsposten: een verhoging van de bijdrage door economisch dakloze gezinnen; het beëindigen van een subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties; een verlaging van de subsidie breedtesport. De eerlijkheid gebied te zeggen dat  de oppositie ook een aantal amendementen had die deze bezuinigingsposten ongedaan wilden maken en dat de coalitiepartijen erg laat dit amendement indienden.

Amendement 6 "Leges voor de ARK" van de CU zorgde ervoor dat het budget voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit op het huidige niveau blijft.

Amendement 10 "Verhuiskostenvergoeding niet verlagen" zorgde daarvoor.

Daarnaast zijn er 8 moties aangenomen 4 van de coalitie en 4 van de Oppositie. De VVD kreeg steun van een meerderheid voor twee van haar moties, een succes voor de afscheidnemende fractievoorzitter Anne Sterenberg.

03-Vuurwerk bij de Jaarwisseling (GLH+PvdA+ CU+AP)
18-Voedselbank ook voor dakloze gezinnen (SP+CU+AP+OPH)
24-Onderzoek naar Haarlem Marketing (CDA+PvdA+ D’66)
26-  Haarlemse lucht stinkt niet (GLH+D66)
28- Alleen steun voor een sociaal & toereikend landelijk klimaatakkoord (PvdA+GLH+D66)
38-Opnemen indicatoren onderhoud (VVD)
43-Parkeergarage Papentorenvest (VVD)
48- Kosten besparen bij de schuldhulpverlening, kies voor het Zweedse model (TROTS)